(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2019-06-15
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej wraz z Ośrodkiem Badań Europy Środkowo-Wschodniej w Białymstoku zorganizowało II Konferencję społecznych i instytucjonalnych badaczy dziedzictwa Wielkiej Wojny "Miejsca pamięci I wojny światowej po stuleciu". Pierwszy dzień konferencji poświęcony był prezentacji referatów i wystąpień uczestników konferencji. W drugim dniu odbyła się sesja terenowa, podczas której uczestnicy odwiedzili miejsca pamięci I wojny światowej położone na terenie powiatu kętrzyńskiego, węgorzewskiego i giżyckiego. Materialnym efektem konferencji będzie publikacja.
GALERIA

2019-06-08
wszyscy miłośnicy historii uczestniczyli w pierwszym, wyjazdowym spotkaniu poza miasto. Wyjechaliśmy do Bezławek, gdzie zainteresowani zapoznali się z historią kościoła, pierwotnej strażnicy krzyżackiej, jedynej zachowanej na terenie Warmii i Mazur. Obejrzeliśmy też efekt prac porządkowych na przyległym wokół kościoła cmentarzu, które pilotowane są przez zaprzyjaźnione Stowarzyszenie "Blusztyn".
GALERIA

2019-05-25
zorganizowana została IX insenizacja Bitwy pod Wopławkami oraz turnieje rycerskie: „O muszlę św. Jakuba”, „O kielich Księcia Witenesa”, a także Turniej Strzelecki „O strzałę Kruchego”. Turnieje rozegrane zostały przy kościele w Karolewie a inscenizacja przeprowadzona została na polach pod Wopławkami. Ostatnim akordem inscenizacji była biesiada rycerska.
GALERIA

2019-05-18
majowe spotkanie miłośników historii. Uczestnicy spotkania dokończyli zwiedzanie cmentarza komunalnego w Kętrzynie ( pierwsze miało miejsce w październiku ubiegłego roku )
GALERIA

2019-05-12
grupa członków Towarzystwa wybrała się na spływ kajakami po rzece Guber. Przy jednym z największych grodzisk na naszym terenie, które ulokowane zostało przez dawnych Prusów w zakolu rzeki, w okolicy wsi Prętławki, zorganizowaliśmy sobie postój z ogniskiem. Kajaki użyczone były przez Stowarzyszenie "Dolina Gubra" za co serdecznie dziękujemy.
GALERIA

2019-04-27
w PDK odbyło się comiesięczne spotkanie, podczas którego Tadeusz Korowaj przedstawił – w formie multimedialnej – dwory i pałace jakie były i jakie zachowały się na terenie powiatu kętrzyńskiego. Opowiedział także o ciekawostkach związanych nie tylko z tymi obiektami ale i z miejscowościami, w których poszczególne dwory i pałace się znajdują albo znajdowały.
GALERIA

2019-03-23
w PDK odbyło się cykliczne, comiesięczne spotkanie miłośników historii miasta i powiatu kętrzyńskiego. Tadeusz Korowaj zaprezentował swój autorski film o mieście "Rastenburg / Kętrzyn – przewodnik historyczny po mieście". Film powstał w 2005 roku jako druga część, uzupełnienie książki pod tym samym tytułem. W drugiej części prowadzący spotkanie Tadeusz Korowaj dokonał multimedialnej prezentacji dworów i pałaców na terenie powiatu kętrzyńskiego.
GALERIA

2019-03-09
Walne Zebranie Sprawozdawcze dokonało podsumowania rocznej działalności Towarzystwa. W trakcie dyskusji składane były propozycje do zamierzeń na obecny rok naszej działalności. Walne Zebranie Towarzystwa udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi.
GALERIA

2019-01-19
w Powiatowym Domu Kultury odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie miłośników historii Kętrzyna. Tematem spotkania była dalsza część grudniowej prezentacji „Kętrzyn mojej młodości”. Zaprezentowane na spotkaniu zdjęcia Kętrzyna z lat 60., 70. i 80. XX wieku pochodziły ze zbiorów mieszkańców miasta.
GALERIA