KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 676692 osób. Dzisiaj jesteś 4 gościem;
Może uratujemy kolejny zabytek
Data: 2009-08-14, 11:39
W lipcu ubiegłego roku organizowaliśmy pracę dla niemieckich wolontariuszy na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Nowej Gui. Kolejnym krokiem z naszej strony było skierowanie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu wpisania tego cmentarza do rejestru zabytków. Wniosek nasz został przyjęty. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowieniem nr 412/09 z dnia 10 lipca 2009 roku dopuścił nasze Towarzystwo do udziału w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wpisania do rejestru zabytków tego cmentarza. W dniu 10 sierpnia 2009 roku odbyły się oględziny przedmiotowego cmentarza z udziałem stron postępowania. Towarzystwo reprezentowane było przez naszego członka Jana Fijałkowskiego. Zakończenie postępowania przewiduje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 roku.
Wakacje z historią
Data: 2009-08-14, 11:23
Kilka wakacyjnych dni grupa członków Towarzystwa poświęciła na kontynuowanie prac przy porządkowaniu grobowca rodziny von Borcke w Tołkinach. Przy wykorzystaniu archaicznych już lewarów (podnośników budowlanych) płyty nagrobne zostały odpowiednio ułożone i wypoziomowane. Uporządkowany został teren wokół grobowca. Na okres jesienny pozostało oczyszczenie napisów i herbów na płytach nagrobnych.
Konferencja organizacji pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data: 2009-06-29, 22:30
W tym roku myślą przewodnią dorocznej konferencji organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego, która odbyła się 18 czerwca, było hasło „20 lat społeczeństwa obywatelskiego”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele naszego Towarzystwa. Podczas konferencji nastąpiło podsumowanie VI edycji konkursu GODNI NAŚLADOWANIA. W konkursie wzięliśmy udział, zgłaszając swój w kategorii na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych w województwie warmińsko-mazurskim „Rewitalizacja cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Kętrzynie”. Co prawda nie zdobyliśmy nagrody głównej ale zostaliśmy wyróżnieni podziękowaniem przez kapitułę konkursu. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej wzięło również udział w Targach Organizacji Pozarządowych prezentując swoją organizację i promując działania podejmowane przez jej członków.
Spotkanie z historią – z przeszłością do przyszłości
Data: 2009-06-28, 19:03
Pod takim hasłem spotkała się w dniu 25 czerwca 2009 r. grupa członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej aby w ramach ogólnopolskiej akcji „Czerwiec aktywnych społeczności” dokonać konserwacji drewnianych krzyży zainstalowanych na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Kętrzynie. Cmentarz ten, z inicjatywy Towarzystwa, został odrestaurowany i w dniu 2 maja 2006 roku uroczyście przywrócony naszemu społeczeństwu jako dowód tragicznej historii tego regionu i ludzi, którzy tu mieszkali i walczyli o jego suwerenność. Na odrestaurowanym cmentarzu zainstalowane zostały wówczas krzyże po jednym na każdej z czterech kwater. Fundatorem krzyża prawosławnego był Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, fundatorami krzyży łacińskich byli: Burmistrz Miasta Kętrzyn, Starosta Powiatu Kętrzyńskiego, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Olsztynie. Wpływ czynników atmosferycznych spowodował konieczność przeprowadzenia konserwacji krzyży, której podjęli się członkowie Towarzystwa z udziałem swoich dzieci. Dla uczestników była to świetna żywa lekcja historii i czas na wspomnienia jak to było przed kilkoma laty kiedy rodził się pomysł odnowienia tego obiektu. Środki finansowe przeznaczone na materiały do przeprowadzenia renowacji pochodziły z funduszy Towarzystwa pozyskane od naszego społeczeństwa z tytułu przekazania 1% dla organizacji pożytku publicznego.
Rozpoczęliśmy wakacje z historią
Data: 2009-06-28, 18:57
W dniu 20 czerwca 2009 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, w ramach ogólnopolskiej akcji „Czerwiec aktywnych społeczności” zorganizowało wycieczkę po nekropoliach wojennych powiatu kętrzyńskiego i węgorzewskiego. Uczestnicy wyprawy zwiedzili Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Obiekt godny zwiedzenia. Ciekawe eksponaty prezentowane w salach wystawowych i na wolnym powietrzu tworzą niepowtarzalny klimat harmonii i naturalnego porządku. Ciekawostką jest to, że obok eksponatów toczy się normalne życie twórcze dzięki warsztatom rzemieślniczym zorganizowanym w pomieszczeniach muzealnych. Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej położony na wzniesieniu nad jeziorem Święcajty zrobił duże wrażenie na wszystkich uczestnikach wyprawy. Na przykładzie tego cmentarza zapoznaliśmy się z historią, zasadami i zwyczajami urządzania miejsc pochówków żołnierzy, którym przyszło oddać najwyższą wartość dla człowieka jaką jest życie, na tych terenach, które dla nas są obecnie „Małą Ojczyzną”. Cmentarz ten stanowi przykład umiejętnie wpasowanego w naturalną rzeźbę terenu i otaczający krajobraz obiektu. Wykorzystano walory położenia, brzeg jeziora, wzniesienie i jego zbocze, a także las. „Wygląda tak jakby kraj dzielnym żołnierzom, którzy w jego obronie ofiarowali swoje życie, z wdzięczności odstąpił najpiękniejsze miejsca na ostatni spoczynek” Cmentarz w Nowej Gui również wywarł wrażenie ale niestety negatywne, nie ze względu na położenie, usytuowanie w krajobrazie. Oceniając te elementy to jest to ciekawy przykład cmentarza pobitewnego, śródleśnego, z ciekawym założeniem architektonicznym . Założony na planie półkola, ogrodzony nasadzeniami z grabu pospolitego w celu wyodrębnienia terenu cmentarza od reszty otoczenia, w którym dominują inne gatunki drzew. Stan utrzymania tej nekropolii jest bardzo zły, rosnące na całej powierzchni pokrzywy i inne chwasty zacierają jej obraz. Ciekawą lekcją historii i tolerancji było zwiedzenie zbiorowej mogiły żołnierzy rosyjskich, położonej niedaleko wcześniej wspomnianego cmentarza. Wyryty na kamieniu napis „Tu spoczywa po dzielnej obronie ponad 500 rosyjskich żołnierzy” świadczy o wielkim szacunku dla poległych żołnierzy przeciwnej armii. Dwór Waltera von Sandena i jego żony Edith, a raczej jego ruiny skłoniły wszystkich uczestników wyprawy do zadumy i smutnej refleksji nad minionym czasem. Kiedyś miejsca te tętniły życiem, życiem twórczym. Jezioro Oświn, nad którym położona jest posiadłość było dla obojga małżonków bogatym źródłem inspiracji. Wiele z nich znajduje się w książkach Waltera np. „Guja, jezioro ptaków”, „Wydra Ingo”, „Dobry kraj”. Edith von Sanden stworzyła wiele pięknych rzeźb zwierząt żyjących dziko w tej okolicy jak wydry, jaskółki, kormorany itp. Dzisiaj świat o tych miejscach zapomniał a po pięknym dworze i otaczającym go parku pozostały już tylko ruiny. Przygodę z historią zakończyliśmy na Diablej Górze, pod Srokowem. Jest to najwyższe wzniesienie położone na terenie powiatu kętrzyńskiego (157m npm), na szczycie którego stoi monumentalna budowla kamienna z 1902 roku. Jest to wieża widokowa potocznie zwana „Wieżą Bismarcka”. Niestety, już nie wieża a jej ruiny i znów smutna refleksja o przemijaniu. Wszystko byłoby w porządku gdyby jedynym czynnikiem działającym na otoczenie był czas ale prawda jest brutalniejsza gdyż i w tym miejscu wyraźnie widać destrukcyjne działanie ludzkich rąk. Po tak dużej dawce wiedzy historycznej, wrażeń estetycznych, obcowania z przyrodą i pięknymi krajobrazami, czasami smutną refleksją o bezpowrotnym znikaniu cennych obiektów i miejsc z naszego krajobrazu i wielkim wysiłku fizycznym, kiełbaski pieczone przy ognisku smakowały wyśmienicie. Pierwsza wakacyjna sobota wielu uczestnikom, w tym szczególnie młodzieży, na długo zapadnie w pamięci a dla niektórych będzie to może inspiracja do samodzielnego lub w gronie rodziny odwiedzania tych miejsc w celu pogłębienia wiedzy o dziedzictwie kulturowym naszej „Małej Ojczyzny”.
Ryzykowna akcja zakończona sukcesem
Data: 2009-05-24, 10:04
W dniu 20 maja 2009 roku strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach pod kierownictwem Pana Sławka Krupczaka, wspierając działania naszego Towarzystwa przy grobowcu rodziny von Borcke w Tołkinach, przeprowadzili skomplikowaną akcję wyciągnięcia płyty nagrobnej z dołu grobowca. Operacja była skomplikowana ze względu na usytuowanie grobowca na wzniesieniu, tuż przy bryle kościoła z trudnym dojazdem. Przede wszystkim należało zadbać o to aby w trakcie operacji nie uszkodzić płyty a nade wszystko herbu rodowego, wyrzeźbionego w płycie z piaskowca. Profesjonalizm w działaniu oraz zastosowany do tego zadania sprzęt pozwoliły wykonać to przedsięwzięcie z sukcesem. Łatwo nie było. Były też momenty trudne ale pomysłowość i upór strażaków doprowadziły do tego, że płyta została wyciągnięta. Dziękujemy Wam koledzy strażacy oraz dziękujemy Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej z Kętrzyna za sprzęt, który spisał się na medal. Teraz czeka nas trochę pracy przy przygotowaniu grobowca do ponownego położenia płyty.
Grobowiec rodziny von Borcke
Data: 2009-05-17, 09:20
W dniu 9 maja 2009 r. grupa członków Towarzystwa zabrała się do wydobycia z głębi grobowca płyty nagrobnej, która wpadła do jego wnętrza i została zasypana. Druga płyta z całego grobowca została ustawiona przez pracowników interwencyjnych Gminy Korsze, z inicjatywy Wiceburmistrza Korsz. W pracach pomagali strażacy ochotnicy z Korsz. W naszych pracach również będziemy korzystać z pomocy strażaków. Płyta została odkopana ale najtrudniejszym przedsięwzięciem logistycznym jest wyciągnięcie jej z dołu grobowca. Będziemy to robić z udziałem strażaków, którzy chętnie podjęli to trudne wyzwanie.
Podsumowaliśmy kolejny rok naszej działalności
Data: 2009-03-04, 18:39
W dniu 28 lutego 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa. Podczas Zebrania dokonaliśmy podsumowania naszej rocznej pracy oraz wytyczyliśmy kierunki działania na 2009 rok. Rok 2008 był okresem obfitującym w wydarzenia, szczególnie związane z obchodami "Roku Wojciecha Ketrzyńskiego". W obchodach tych mieliśmy swój znaczący wkład. Nie mniej atrakcyjnie zapowiada się rok bieżący, poświęcimy go jednak większej konsolidacji naszego środowiska. Nasze doroczne spotkanie uatrakcyjnione zostało ciekawą prelekcją z pokazem multimedialnym pt. "Historia i wierzenia Mazurów zaklęte w podaniach ludowych", w wykonaniu Pana dra Jerzego Łapo - pracownika Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Ciekawe, momentami straszne podania i legendy wprowadziły uczestników spotkania w atmosferę horroru. Nie zdołały jednak skutecznie przestraszyć gdyż publikacje autorstwa Pana Jerzego, które przywiózł ze sobą, rozeszły się jak ciepłe bułeczki.
Rocznica śmierci patrona Kętrzyna
Data: 2009-02-15, 16:02
Tradycyjnie już w kolejną rocznicę śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego, pod jego pomnikiem zgromazili się przedstawiciele organizacji pozarządowych i władz samorządowych w celu złożenia kwiatów. W dniu 15 stycznia 2009 roku złożenia kwiatów pod pomnikiem patrona naszego Miasta dokonała również delegacja naszego Towarzystwa.
Spotkanie opłatkowe
Data: 2008-12-29, 11:06
Z inicjatywy organizacji pozarządowych działających na terenie Kętrzyna zorganizowane zostało w dniu 19 grudnia 2008 roku spotkanie opłatkowe. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego i Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego. Gospodarzem spotkania było Stowarzyszenie im. Arno Holza. W miłej i serdecznej atmosferze, w zimowej scenerii, spotkaliśmy się w gronie ludzi zaangażowanych w społeczną działalność, reprezentujących różne dziedziny aktywności społecznej. Podczas łamania się opłatkiem życzyliśmy sobie wzajemnie wytrwałości w tej niezwykłej bo bezinteresownej działalności. Przy obficie zastawionym stole wigilijnym mieliśmy przyjemność wysłuchania bardzo ciekawej pogadanki w wykonaniu Pani Haliny Małachowskiej nt. "Wigilia w literaturze polskiej na tle obrzędów i zwyczajów świątecznych".

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna