KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 679350 osób. Dzisiaj jesteś 207 gościem;
Dzieje Miasta i Gminy Korsze
Data: 2007-05-03, 09:24
Pod takim tytułem została wydana kolejna publikacja z serii przewodników historycznych, której autorem jest Tadeusz Korowaj. Promocja książki odbyła się w dniu 30 marca 2007 r. w Korszach oraz w dniu 13 kwietnia w Kętrzynie. Laudacji dokonał pracownik naukowy Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie dr Jerzy Sikorski.
Podsumowanie I kadencji
Data: 2007-03-11, 18:08
W dniu 24 lutego 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa. Zebranie dokonało podsumowania działalności przez pierwsze cztery lata, od momentu założenia. Wybrane zostały władze Towarzystwa na następną II kadencję. Skłand nowych władz nie wiele zmienił się, wolą Zebrania. Wypracowane zostały również kierunki pracy Towarzystwa na nową kadencję.
Na nieludzkiej ziemi
Data: 2007-02-25, 17:22
Z inicjatywy Towarzystwa, przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, zorganizowana została wystawa fotograficzna "Na nieludzkiej ziemi - Charków, Katyń, Miednoje". Wystawa składa się z 17 plansz, na których zaprezentowanych jest 80 zdjęć przedstawiających prace ekshumacyjne w latach 1991-1995 na terenie miejsc kaźni polskich oficerów WP, KOP, funkcjonariuszy Policji Państwowej i pracowników sądownictwa. Na uroczystoći otwarcia wystawy, w dniu 16 lutego 2007 roku, gościł autor zdjęć i uczestnik misji ekshumacyjnych - Aleksander Załęski wraz z kolegą Janem Rychnerem, który z kolei jest autorem wierszy poświęconych tematyce patriotycznej, w tym katyńskiej. Wystawa prezentowana jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej do 16 marca 2007 r.
Wystawa wciąż żyje
Data: 2007-02-12, 20:39
Z inicjatywy członka naszego Towarzystwa, Jerzego Prochwicza, wystawa "Świat młodzieży deportowanej ze wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej", której autorami są dr Jerzy Prochwicz i ks. dr Zbigniew Kępa trafiła do Piotrkowa Trybunalskiego. W dniu 9 lutego 2007 r. w Muzeum piotrkowskim nastąpiło uroczyste jej otwarcie. Oficjalnymi organizatorami wystawy są Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej oraz Akademia Świętokrzyska Filia w Piotrkowie Trybunalskim. W uroczystości otwarcia wystawy udział wzięli jej autorzy i prezes Towarzystwa. Wystawa została przyjęta przez środowisko piotrkowskie bardzo ciepło i życzliwie. Cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających.
Uroczysta inauguracja jubileuszu
Data: 2007-01-16, 19:36
W dniu 11 stycznia 2007 roku uroczystą sesją Rady Miasta Kętrzyna i wieczornym capsrztykiem pod pomnikiem patrona Miasta rozpoczęły się obchody 650 lecia Kętrzyna. Z okazji 89 rocznicy śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego złożone zostały kwiaty pod pomnikiem patrona. W uroczystości udział wzięła delegacja naszego Towarzystwa. Koordynacją przedsięwzięć realizowanych w ramach planu obchodów rocznicy 650 lecia Kętrzyna zajmuje się Komitet Organizacyjny powołany przez Burmistrza Miasta. W składzie Komitetu Organizacyjnego jest przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej.
Pomoc funkcjonariuszy Straży Granicznej
Data: 2006-12-11, 21:17
Z pomocą przy kopaniu rowków do posadzenia żywopłotu na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Kętrzynie przybyła w dniu 25 listopada grupa 14 słuchaczy Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie. Funkcjonariusze SG przygotowali dwie kolejne kwatery do obsadzenia żywopłotem. Dzięki zabiegom Towarzystwa Urząd Miasta w Kętrzynie otrzymał 5500zł od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na zakup krzewów. W dniu 27 listopada krzewy zostały zakupione i młodzież Zespołu Szkół im. M.K.Kotwicza wraz z pracownikami Komunalnika przystąpiła do sadzenia żywopłotu. Prace związane z sadzeniem kontynuowane były przez następne dni przez pracowników Urzędu Miasta i Komunalnika.
Nowe oblicze rotundy
Data: 2006-11-22, 19:04
Wiosną 2006r. Towarzystwo dokonało odsłonięcia fundamentów dawnej rotundy na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Kętrzynie. Na odsłoniętych fundamentach ustawione zostały ciosy kamienne, pozostałe na miejscu dawnej budowli. Ciosy kamienne były jednak ciągle rozrzucane przez nieznanych sprawców. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę o przeznaczeniu środków finansowych przekazanych przez stronę niemiecką na obmurowanie i wyspoinowanie powyższych ciosów. Firma, która zgłosiła się na publiczne zlecenie prac przez Towarzystwo, powyższe prace wykonała. W dniu 22 listopada prace zostały zakończone. Teraz możemy podziwiać kształt tej monumentalnej budowli gdyż nastąpiło wierne odtworzenie jej kształtu
Jesienne prace na cmentarzu
Data: 2006-11-22, 18:54
Dzięki staraniom Towarzystwa zaistniała możliwość pozyskania przez Miasto środków finansowych z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na zakup krzewów żywopłotowych na cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Kętrzynie. Warunkiem pozyskania tych środków jest wydatkowanie ich jeszcze w tym roku. W dniu 18 listopada 2006r.liczna grupa członków Towarzystwa podjęła więc trud przygotowania terenu do posadzenia krzewów. Należało wykopać kilkaset metrów rowu, gdzie następnie będą sadzone sadzonki krzewów. Dwie kwatery zostały kompletnie obkopane i zostały przygotowane do posadzenia żywopłotu.
Udział Towarzystwa w obchodach uroczystości 11 listopada
Data: 2006-11-22, 18:44
W dniu 11 listopada 2006r.obchodziliśmy dwie ważne uroczystości. Pierwsza z nich to 88 Rocznica Odzyskania Niepodległości a druga to 649 Rocznica Nadania Praw Miejskich Miastu Kętrzyn. Z tych okazji Towarzystwo włączyło się w uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem patrona Miasta W. Kętrzyńskiego i pod obeliskiem poświęconym pamięci pomordowanym i zamęczonym w obozach jenieckich i przejściowych na terenie miasta i powiatu Kętrzyn w latach 1939-1945
Poznajemy Gminę Korsze
Data: 2006-10-11, 20:18
W dniu 23 września 2006 roku członkowie Towarzystwa oraz sympatycy wyruszyli na poznanie ciekawych miejsc i obiektów na terenie Gminy Korsze. Trasa wycieczki wiodła z Kętrzyna do Garbna, następnie do Tołkin. W Tołkinach zwiedziliśmy ciekawy kościół pochodzący z okresu wczesnego średniowiecza i resztki bardzo ciekawego grobowca małżeństwa von Borcke z pięknie zachowanymi na płytach herbami. Następnie odwiedziliśmy dawną posiadłość - rezydencję Hansa Albrechta zu Eulenburg. Niestety pałac został spalony w 1945 roku. Dalsza trasa wiodła przez Gudniki, gdzie stoi dobrze zachowany kościół gotycki z barokowym wyposażeniem wnętrza, do Prosny. W Prośnie uczestnicy wycieczki zachwycali się, niestety już tylko ruinami, pałacu zbudowanego w stylu barokowym w II połowie XVII w.Pałac był własnością rodu Eulenburg. Budowlę zaprojektował Józef Naronowicz-Naroński. W Sątocznie skorzystaliśmy z gościnności dyrektora Szkoły Podstawowej i przy starannie przygotowanym ognisku zorganizowaliśmy sobie odpoczynek z pieczeniem kiełbasek. W Korszach podjęci byliśmy przez ks Bazylego Tarantę ciastem i kawą oraz mieliśmy możliwość zwiedzenia Cerkiew Prawosławną. Do domu wróciliśmy późnym wieczorem, zmęczeni ale zachwyceni pięknem i bogactwem tego zakątka naszego regionu. Znów potwierdzone zostało powiedzenie, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, poza granice naszego kraju żeby coś urokliwego i zachwycającego zobaczyć, wystarczy przekroczyć granice Kętrzyna. Zachęcamy wszystkich do odkrywania tajemnic naszego najbliższego otoczenia.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna