KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 679343 osób. Dzisiaj jesteś 200 gościem;
Podróż sentymentalna
Data: 2006-10-08, 12:59
W dniu 28 sierpnia 2006 roku grupa dawnych mieszkańców wioski Melejdy (Mehleden), położonej obecnie przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim, na północ od Dzietrzychowa, wybrała się w podróż sentymentalną w miejsca gdize spędzali swoje dzieciństwo. Pan Klaus-Dietrich Rahn zwrócił się do Towarzystwa MIłośników Ziemi Kętrzyńskiej z prośbą o towarzyszenie grupie w tej podróży przez Tadeusza Korowaja, Grażynę Czausz i Andrzeja Masłonia. Życzenie naszych gości zostało spełnione. Mimo ulewnego deszczu wycieczka była bardzo ciekawa, momentami wzruszająca dla naszych gości. Wspólnie odszukaliśmy cmentarz wiejski, bardzo zaniedbany oraz mogiłę właścicieli dworu w Melejdach usytuowanego w pobliskim lesie.
Uroczystość adopcji cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Kętrzynie
Data: 2006-08-14, 16:41
Młodzież Zespołu Szkół im. M. K. Kotwicza, w ramach programu ratowania zabytków postanowiła świeżo otwarty cmentarz wojenny wziąć w adpocję. Uroczystość adopcji cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Kętrzynie przez młodzież Zespołu Szkół im. M. K. Kotwicza w Kętrzynie z udziałem władz miasta i członków Towarzystwa odbyła się w dniu 21 czerwca 2006 roku.
Wystawa „Losy cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Kętrzynie”
Data: 2006-08-14, 16:24
Po uroczysości poświęcenia cmentarza zaproszeni goście uczestniczyli w otwarciu i zwiedaniu wystrawy fotograficznej.Uroczystość otwarcia wystawy fotograficznej „Losy cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Kętrzynie” odbyła się w budynku Stowarzyszenia im. Arno Holza w Kętrzynie. Podczas otwarcia wystawy członkowie Towarzystwa zaangażowani w pracach nad rewitalizacją cmentarza zostali odznaczeni medalami "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej". Wystawa została w całości przygotowana przez członków Towarzystwa. Od 5 maja do 30 czerwca wystawa prezentowana była w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamku.
Uroczyste otwarcie i poświęcenie cmentarza
Data: 2006-08-14, 16:14
Ponad trzyletni okres prac przy cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Kętrzynie został uwieńczony sukcesem. W dniu 2 maja 2006 roku, w 80 rocznicę otwarcia cmentarza po kolejnej rewitalizacji, odbyła się uroczystość otwacia i poświęcenia cmentarza z udziałem kapelanów, przedstawicieli ordynariatów katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego oraz władz samorządowych, Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej, przedstawicieli organizacji pozarządowych i społeczeństwa Miasta.
Wiosenne prace na cmentarzu wojennym
Data: 2006-08-14, 16:05
W kwietniu 2006 roku trwały intensywne prace na cmentarzu wojennym w Kętrzynie. Prace realizowane były przez pracowników Komunalnika i członków Towarzystwa. W ostatnich dniach kwietnia grupa członków Towarzystwa pracowała przy instalacji krzyży drewnianych i sadzeniu krzewów oraz w bezpośrednich przygotowaniach do uroczystości otwarcia i poświęcenia cmentarza.
Realizujemy zadanie publiczne
Data: 2006-08-14, 15:41
Towarzystwo otrzymało z Urzędu Miasta Kętrzyna dotację na realizację zadania publicznego "Zorganizowanie uroczystości otwarcia cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Kętrzynie, w 80 rocznicę po kolejnej rewitalizacji, w ramach kształtowania świadomości społeczeństwa miasta w zakresie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Kętrzyna". Dotacja przyznana została w kwocie 3500zł. W dniu 31 marca 2006 roku podpisana została przez przedstawicieli Towarzystwa umowa z Burmistrzem Miasta Kętrzyna na wykonanie powyższego zadania. Niestety, wniosek złożony przez Towarzystwo do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na "Zorganizowanie wystawy fotograficznej-Losy cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Kętrzynie" został rozpatrzony negatywnie.
Grupa trzymająca kamień
Data: 2006-08-14, 15:10
Pod taką nazwą rozpoczęła działalność nieformalna grupa przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Warmii i Mazur, którym nie jest obojętny los kamienia z dedykacją poświęconą Kanclerzowi Otto von Bismarck w Nakomiadach.W dniu 11 marca 2006 roku odbyło się drugie już spotkanie w Kadzidłowie przedstawicieli stowarzyszeń w celu omówienia współdziałania w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego Mazur. W spotkaniu ze strony naszego Towarzystwa uczestniczyli Andrzej Masłoń, Tadeusz Korowaj i Piotr Milewski.
Walne Zebranie Zwyczajne Towarzystwa
Data: 2006-08-14, 14:51
W dniu 25 lutego 2006 roku podsumowaliśmy kolejny rok działalności Towarzystwa i wypracowaliśmy program na bieżący rok.Wszystkie zgłoszone w dyskusji propozycje przez członków naszego Towarzystwa będą stanowić dla Zarządu podstawę do opracowania harmonogramu przedsięwzięć w 2006 roku.
Cudze chwalicie swego nie znacie
Data: 2006-08-14, 14:32
Tak można powiedzieć o spotkaniu zorganizowanym przez Towarzystwo w dniu 10 lutego 2006 r. w Kętrzyńskim Zamku nt. "Wartości przyrodnicze użytku ekologicznego Rozlewiska Wopławki oraz jego walory edukacyjno-krajoznawcze". Prelekcję wygłosiła Pani Maja Jakubiuk, która reprezentowała Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie.
Rocznica śmierci patrona Miasta
Data: 2006-08-14, 14:31
W dniu 13 stycznia.2006 r. delegacja Towarzystwa, na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Kętrzyna, wzięła udział w złożeniu kwiatów pod pomnikiem patrona naszego miasta - Wojciecha Kętrzyńskiego, z okazji 88 rocznicy śmierci.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna