KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 679367 osób. Dzisiaj jesteś 224 gościem;
Uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych w Świętej Lipce
Data: 2017-02-14, 16:56
W sobotę 21 maja 2016r. w Świętej Lipce odbyła się uroczystość upamiętniająca 89 osób, które w czerwcu 1945r. przebywały w domu spokojnej starości w ówczesnym Rastenburgu (ob. Kętrzynie), skąd zostały przesiedlone do Świętej Lipki, gdzie zmarły z wyczerpania i głodu w okresie od lipca do grudnia 1945r. i pochowane zostały w dwóch zbiorowych mogiłach na miejscowym cmentarzu. Ta wyjątkowa uroczystość została zorganizowana przez parafię rzymsko-katolicką p.w. Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce oraz członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej. Uroczystość rozpoczął koncert organowy w bazylice świętolipskiej. Po koncercie została odprawiona msza święta w języku polskim i niemieckim. Przejmującą i wzruszającą homilię wygłosił o. Aleksander Jacyniak – proboszcz parafii, który zebranym w kościele przybliżył tragiczne losy ludzi przebywających w Świętej Lipce w 1945r, podczas ostatnich miesięcy II wojny światowej, jak i po jej zakończeniu. Po nabożeństwie odbyło się procesyjne przejście na pobliski cmentarz, gdzie odbyła się druga część uroczystości, którą poprowadził ks. Paweł Hause oraz o. Aleksander Jacyniak. Po modlitwach odsłonięte zostały pamiątkowe tablice nagrobne. Dokonali tego: Ryszard Niedziółka - starosta kętrzyński, Jerzy Bajorek - zastępca burmistrza Reszla, Damian Nietrzeba - zastępca burmistrza miasta Kętrzyn oraz Rolf Dyckerhoff - prawnuk pochowanej tu Veroniki von Horn. Na trzech, zaprojektowanych przez C. Korenca, pionowych tablicach nagrobnych z czarnego granitu umieszczono dane dotyczące ofiar, a na leżącej u ich stóp tablicy pamiątkowej widnieje inskrypcja po polsku i po niemiecku.
Wystawa fotograficzna o Kanale Mazurskim w Kaliningradzie
Data: 2016-07-14, 07:30
W dniu 27 maja 2016r. w Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie odbył się wernisaż wystawy fotograficznej prezentującej czas budowy i stan obecny największej budowli hydrotechnicznej początku XX wieku, realizowanej na terenie byłych Prus Wschodnich. Wystawa przygotowana przez nasze Towarzystwo z okazji 100 rocznicy rozpoczęcia budowy Kanału Mazurskiego przez okres letni prezentowana jest mieszkańcom Kaliningradu i całego Obwodu Kaliningradzkiego odwiedzających muzeum, Gospodarze wystawę zatytułowali „Kanał przyjaźni”. Uroczystość otwarcia wystawy pokazała już, że budowla ta w północnej części swojego biegu ma również wielu fanów, którzy są mocno zafascynowani historią oraz aktualnym stanem tej budowli, zarówno po stronie południowej jak i północnej. Dyskusje, liczne pytania do autorów wystawy podczas wernisażu oraz obszerne relacje w telewizji obwodowej z tego wydarzenia stanowią dowód , że społeczeństwo Obwodu Kaliningradzkiego zauważa potencjał tej budowli w zakresie wykorzystania jej jako atrakcji turystycznej.
Bitwa pod Wopławkami
Data: 2016-07-14, 07:29
W dniu 7 maja 2016r po raz szósty stanęły w polu pod Wopławkami oddziały rycerstwa Zakonu Najświętszej Marii Panny w Jerozolimie z Domu Niemieckiego, aby dać odpór wojom litewskim dowodzonym przez księcia Witenesa. Tradycyjnie już inscenizację poprzedził turniej rycerski „O muszlę św. Jakuba”. Tegoroczna inscenizacja i turniej przeprowadzone zostały wyłącznie w Karolewie, przy kościele oraz na polach pod Wopławkami. Rycerstwo ściągnęło licznie, grupy rekonstrukcyjne uczestniczące w inscenizacji przybyły nie tylko z regionu Warmii i Mazur ale też z Pomorza, Mazowsza i Białostocczyzny. Litwini, tradycyjnie już, to przede wszystkim pospolite ruszenie mieszkańców Czernik, Karolewa i Kętrzyna. Nie zabrakło również w tej edycji młodzieży szkolnej ze szkół powiatu kętrzyńskiego, głównie Gminy Barciany i Gminy Kętrzyn. Młodzież zasiliła obie walczące strony łucznikami. Pogoda wyjątkowo była łaskawa dla organizatorów i uczestników gdyż pierwszy raz od kilku lat było słonecznie i ciepło. Biesiada rycerska, kończąca całe plenerowe przedstawienie trwała więc długo przy suto zastawionych stołach, obfitujących w średniowieczne jadło spożywane na glinianej zastawie, jak niegdyś bywało.
Łabędzie Przedsiębiorczości i Aktywności Lokalnej
Data: 2016-07-14, 07:28
W dniu 29 kwietnia 2016r, na zamku w Reszlu odbyła się gala drugiej edycji „Oscarów powiatu kętrzyńskiego” Myślą przewodnią konkursu jest wyróżnienie i promocja osób, przedsiębiorstw, organizacji, grup, których działalność i osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych. Statuetki Łabędzi zostały przyznane w 17 kategoriach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki oraz starosta powiatu kętrzyńskiego Ryszard Niedziółka. Organizatorem przedsięwzięcia wręczenia Łabędzi oraz samej gali była Fundacja „Wspólny Rozwój”. W gronie wyróżnionych znalazło się nasze Towarzystwo, wyróżnione za propagowanie historii regionu. Nagrodę odebrali z rąk starosty powiatu kętrzyńskiego Tadeusz Korowaj i ks. Kazimierz Żuchowski.
Wiosenna wyprawa
Data: 2016-04-07, 09:45
Po jesiennej wyprawie na kurhany przyszedł czas na poznanie materialnych świadectw nieco późniejszej historii naszej ziemi kętrzyńskiej. W dniu 2 kwietnia 2016r., przy pięknej wiosennej pogodzie wyruszyliśmy szlakiem grodzisk nad Gubrem. Wycieczkę rozpoczęliśmy od Nakomiad gdzie poznaliśmy jedną z najstarszych warowni plemienia Bartów. Następnie kontynuowaliśmy naszą wędrówkę poprzez Bezławki, Porębek, Gałwuny, Garbno, Równinę Dolną, Sątoczno. Naszą wyprawę zakończyliśmy już na terenie Gminy Sępopol, na największym grodzisku Bartów, usytuowanych nad Gubrem, w Prętławkach. Czas na taką wyprawę nie jest obojętny. Walory tych miejsc, ich ukształtowanie, rzeźbę i konfigurację oraz umiejscowienie w terenie można dostrzec i podziwiać jedynie przez dwa krótkie okresy na przestrzeni roku. Pierwszy to późna jesień, po opadnięciu i uschnięciu liści i wszelkiej roślinności zielonej ale już po pierwszych przymrozkach kiedy gleba jest zmrożona. Drugi moment to przedwiośnie, po wiosennych roztopach i wyschnięciu gleby ale przed ruszeniem wegetacji. Nie jest to czas fotogeniczny bo króluje szarość ale jest to jedyny czas kiedy na większość grodzisk można wejść i coś zobaczyć. Po ruszeniu wegetacji i zazielenieniu się roślinności możemy tylko podziwiać jakąś górkę zarośniętą zieloną masą trudnodostępną. Po dotarciu do celu naszej wyprawy jej podsumowania dokonaliśmy przy ognisku w malowniczym otoczeniu leśnym. Wyprawę zakończyliśmy refleksją – jakie miejsca lub obiekty zostawimy my po sobie żeby mogły świadczyć o naszej bytności na tym terenie za następne 1000 lat? Foto. J. Grzyb
Podsumowanie roku 2015
Data: 2016-04-07, 09:43
W dniu 12 marca 2016r. Towarzystwo na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym podsumowało swoją działalność w roku 2015. Był to rok dość intensywnej działalności. Zorganizowaliśmy dwie cykliczne imprezy „Orszak Trzech Króli” oraz inscenizacja bitwy pod Wopławkami wraz z turniejem rycerskim „O muszlę św. Jakuba”. Zorganizowaliśmy dla naszych kolegów z Obwodu Kaliningradzkiego wyprawę po południowej części Kanału Mazurskiego. Było kilka wypadów terenowych po ziemi kętrzyńskiej (odwiedziliśmy różne ciekawe miejsca). Poprawiliśmy oznakowanie trasy rowerowej „Rowerowy szlak herbowy”. Prezentowaliśmy w kilku miejscach wystawę „I wojna światowa na ziemi kętrzyńskiej”. Wydaliśmy publikację dotyczącą tego tematu. Wsparliśmy publikację wspomnień i wierszy jednego z mieszkańców ziemi kętrzyńskiej. Upamiętniliśmy naszą patronkę, Zofię Licharewą, a konkretnie jej działalność na ziemi kętrzyńskiej, poprzez umieszczenie tabliczki z dedykacją na jednej z ławeczek przy kętrzyńskim ratuszu. Szczegółowe rozliczenie się z naszej działalności zaprezentowane jest w sprawozdaniu merytorycznym zamieszczonym na naszej stronie internetowej. W dyskusji wypracowany został plan pracy na rok bieżący. Po oficjalnej części spotkania kol. Tadeusz Korowaj przedstawił uczestnikom Zebrania prezentację dziejów ziemi kętrzyńskiej od czasów plemiennych do współczesności. Zebranie było zorganizowane w obiekcie Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie.
Nasi zasłużeni
Data: 2016-02-04, 10:22
Na wniosek Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej dwóch naszych kolegów, Piotr Kapuściński i Jan Fijałkowski, zostali wyróżnieni honorowym tytułem „Za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”. Uroczystość nadania tytułu honorowego odbyła się podczas sesji Rady Powiatu w Kętrzynie, w dniu 30 grudnia 2015r. Aktywna praca społeczna, wiele godzin pracy fizycznej podczas realizacji naszych wspólnych przedsięwzięć przy pracach na cmentarzach, przy schronach, przy trasie rowerowej, przy inscenizacji bitwy pod Wopławkami oraz wielu innych przedsięwzięć, została doceniona i uhonorowana przez samorząd powiatowy poprzez wyróżnienie dwóch naszych kolegów. Jest to również wyróżnienie dla całego Towarzystwa, które dzięki takim ludziom i takim postawom jest wysoko oceniane za prowadzoną działalność na rzecz społeczności lokalnej.
Uhonorowanie naszej patronki
Data: 2016-02-04, 10:20
W bieżącym roku przypada 70 rocznica rozpoczęcia działalności muzealniczej Zofii Licharewej, która pojawiwszy się w 1945 roku na tym terenie, zaczęła gromadzić ocalałe z pożogi wojennej dobra kultury i zabezpieczać je jako eksponaty muzealne do przyszłego muzeum. Doceniając jej wysiłek i zaangażowanie w to co robiła Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej zdecydowało tę rocznicę uhonorować w sposób szczególny. Zofia Licharewa w ostatnich latach swojego życia zapisała się w pamięci mieszkańców Kętrzyna jako „dostojna Pani przesiadująca na ławeczce przy Ogólniaku“. Zapewne ławeczki tej już dawno nie ma. Taki jednak obraz tej osoby pozostał. Nasza inicjatywa upamiętnienia tego jubileuszu polega na umieszczeniu na jednej z ławek, w okolicy Ratusza miejskiego, tabliczki mosiężnej z wygrawerowaną dedykacją (dedykacja zaprezentowana na zdjęciu w Galerii). Wykonanie tabliczki sfinansowane zostało przez miasto a tabliczka zainstalowana została w ostatnich dniach grudnia 2015 roku.
Spotkanie integracyjne
Data: 2015-12-11, 19:40
W dniu 27 listopada 2015 odbyło się spotkanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej z zaprzyjaźnionym Towarzystwem Miłośników Reszla i okolic. Obie grupy spotkały się w Św Lipce w Karczmie Berta, restauracji słynącej z prawdziwej kuchni warmińskiej. Spotkanie miało na celu wspólne zapoznanie się członków obu towarzystw oraz wypracowanie wspólnej strategii współpracy na przyszłość. Podczas spotkania, któremu towarzyszyły przeróżne wartkie dyskusje każdy mógł skosztować potraw specjalnie przygotowanych na tą okazję przez właścicieli lokalu. Była to pierwsza tego typu inicjatywa integracyjna ale obie strony wyraziły nadzieje, że nie ostatnia.
Wycieczka w przeszłość
Data: 2015-11-17, 10:23
W dniu 14 listopada 2015r. zostało zorganizowane przez Towarzystwo kolejne przedsięwzięcie, w ramach poznawania historii ziemi kętrzyńskiej. Tym razem powędrowaliśmy w miejsca mało odwiedzane przez mieszkańców, na pewno nie przez turystów a bardzo ciekawe i ważne w ujęciu historycznym. Odwiedziliśmy kurhany, nekropolie ludności zachodniobałtyjekiej, która zamieszkiwała nasz obszar we wczesnej epoce żelaza. Przenieśliśmy się na chwilę do okresu sprzed ponad 2500 lat, poznaliśmy zwyczaje tej ludności, szczególnie te związane z obrzędem pogrzebowym, czym się zajmowali i jak żyli. Obszar naszej ciekawości poszerzony został o kolejne miejsca pochówków, które były w roku bieżącym terenem badań archeologicznych pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna