KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 679344 osób. Dzisiaj jesteś 201 gościem;
640 lat Kraskowa
Data: 2012-02-09, 13:47
Kraskowo, wieś położona w Gminie Korsze, przy trasie Kętrzyn – Bartoszyce, w dniu 2 lutego 2012 roku obchodziło swoje urodziny. W tym to właśnie dniu 1372 roku komtur Bałgi Gottfried von Linden wystawił akt lokacyjny. Obchody jubileuszowe zaplanowane są na cały rok i realizowane będą przez Radę Sołecką we współpracy, między innymi z naszym Towarzystwem. Obchody rozpoczęte zostały mszą św. w zabytkowym, średniowiecznym kościele oraz otwarciem wystawy fotograficznej przedstawiającej historię miejscowości. Pani Joanna Małkiewicz – sekretarz naszego Towarzystwa przedstawiła, podczas uroczystego otwarcia wystawy w Bibliotece wiejskiej, historię, wyjaśniła pochodzenie nazwy miejscowości oraz zaprezentowała, licznie przybyłym mieszkańcom i gościom, walory krajobrazowe i przyrodnicze z pozoru niczym nie wyróżniającej się wioski. Niektórzy mieszkańcy Kraskowa podczas słuchania prelekcji oraz oglądania wystawy odkryli ciekawe karty historii swojej miejscowości. Niektórzy, zwłaszcza ci starsi mieszkańcy, wzbogacili opowieści Pani Joanny o historii miejscowości swoimi wspomnieniami a nawet przeżyciami.
Uczciliśmy rocznice ważne dla naszego Narodu i Miasta
Data: 2011-11-17, 09:15
Z okazji 93 rocznicy odzyskania niepodległości prze Polskę oraz 654 rocznicy nadania praw miejskich Kętrzynowi, w dniu 11 listopada 2011 r. delegacja naszego Towarzystwa uczestniczyła w uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem „W hołdzie poległym, pomordowanym i zamęczonym Polakom – obrońcom Ojczyzny 1939 – 1956”. Do udziału w tej uroczystości zostaliśmy zaproszeni przez władze samorządowe Kętrzyna.
Kanał Mazurski w fotografii
Data: 2011-10-26, 21:43
W dniu 20.10.2011 roku w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, w budynku Loży Masońskiej została otwarta wystawa fotograficzna pt. „Kanał Mazurski. Stan obecny i perspektywy w 100 rocznicę rozpoczęcia budowy”. Wystawa jest jednym z elementów projektu jaki realizowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej pod takim samym tytułem. Projekt uzyskał dofinansowanie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na ponad 100 zdjęciach zaprezentowany został Kanał Mazurski od jeziora Mamry do rzeki Łyny (Ławy), pod Drużbą (Obwód Kaliningradzki) wraz z najważniejszymi elementami tej imponującej budowli hydrotechnicznej, z pierwszej połowy XX wieku. Wystawa prezentuje przede wszystkim zdjęcia obrazujące stan obecny tejże budowli oraz kilka zdjęć w ujęciu historycznym. Jeśli chodzi zaś o perspektywy tej budowli to autorzy wystawy nie odnoszą się wprost a pozostawiają ten problem do rozstrzygnięcia widzom. Każda osoba oglądająca wystawę, zapoznająca się poprzez zdjęcia ze stanem obecnym, zapewne zada sobie pytanie: jakie są perspektywy przed taką budowlą? Odpowiedzi wprost wystawa nie daje ale pobudza do zastanowienia się nad tym problemem.
Cmentarz wojenny w Górkach ma nowych opiekunów
Data: 2011-10-12, 20:43
W dniu 6.października 2011 r. miało miejsce uroczyste przekazanie opieki nad cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej w Górkach k. Mołtajn pomiędzy młodzieżą szkolną Zespołu Szkół w Mołtajnach. W uroczystości przekazania opieki uczestniczyli kapłani, dyrekcja Zespołu Szkół w Mołtajnach, przedstawiciele samorządu Gminy Barciany i Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej. Po części liturgicznej uroczystości młodzież przyjmująca cmentarz pod opiekę na kolejny rok złożyła przy mogiłach zapalone znicze. Przedstawiciele poszczególnych środowisk uczestniczących w uroczystości złożyli wiązanki kwiatów. Cmentarz w Górkach został odnowiony i uroczyście poświęcony w roku 2010. Prace rewitalizacyjne prowadzone były przez Gminę Barciany przy ścisłej współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej. Młodzież Zespołu Szkół w Mołtajnach przyjęła cmentarz w adopcję i poszczególne klasy sprawują nad nim opiekę w cyklu rocznym.
Partnerska współpraca
Data: 2011-08-30, 21:33
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Siniec „Blusztyn” zaprosiło nasze Towarzystwo do partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rewitalizacja cmentarza w Sińcu”. W ramach tej współpracy podjęliśmy zadanie uporządkowania i odtworzenia kamiennych cokołów pomnika poświęconego żołnierzom, którzy polegli w czasie I wojny światowej oraz mogiły żołnierskiej z tego samego okresu. Prace renowacyjne zostały przeprowadzone przez członków Towarzystwa w dniu 26 sierpnia 2011 r. W tym samym czasie członkowie partnerskiego stowarzyszenia, młodzież polska i niemiecka – wolontariusze – pracowali przy porządkowaniu całego cmentarza. Opuszczony, zapomniany i zaniedbany cmentarz rodowy i wiejski oraz postawiony tam pomnik upamiętniający mieszkańców, którzy polegli w czasie I wojny światowej otrzymał nowe oblicze. Wspólna praca była doskonałą okazją dla integracji różnych środowisk i pokoleń.
Nowa atrakcja turystyczna na Ziemi Kętrzyńskiej
Data: 2011-08-21, 14:48
Towarzystwo zakończyło realizację zadania publicznego "Urządzenie miejsca przystankowego na trasie rowerowej pod Górą Herbową". Tym samym na wyznaczonej w ubiegłym roku trasie rowerowej "Rowerowy szlak herbowy" urządzone zostało miejsce dla turystów gdzie mogą zrobić sobie przystanek, spokojnie wypocząć i ruszyć dalej w trasę. Miejsce przystankowe wyposażone zostało w zadaszony stół zintegrowany z ławami oraz stojak na rowery i kosz na śmieci. Na Górze Herbowej zainstalowany został, na głazie, herb Kętrzyna. Wszyscy turyści, którzy dotrą do Góry Herbowej, mają okazję zapoznać się z legendą o herbie Kętrzyna, obejrzeć jego wizerunek i podziwiać piękne widoki roztaczające się z tej góry na okolicę.
Sympozjum „Kanał Mazurski – stan obecny i perspektywy w 100 rocznicę rozpoczęcia budowy”
Data: 2011-06-22, 16:02
Kanał Mazurski budowany w latach 1911 – 1942 miał połączyć Wielkie Jeziora Mazurskie z Bałtykiem. Niezwykle burzliwy ciąg zdarzeń historycznych (I wojna światowa, II wojna światowa, rozstrzygnięcia podziału Europy po II wojnie światowej) spowodowały, że budowla ta nie została dokończona. Imponujące rozmiary i ciekawe rozwiązania techniczne zastosowane przez budowniczych w tworzeniu tej ciekawej drogi wodnej budzą wśród dzisiejszych mieszkańców Warmii i Mazur, Obwodu Kaliningradzkiego oraz turystów odwiedzających te regiony duże zainteresowanie. Zainteresowanie to ogniskuje się wokół historii obiektu oraz jego perspektyw. Wykorzystując 100 rocznicę rozpoczęcia budowy organizatorzy poprzez zorganizowane sympozjum wyszli na przeciw oczekiwaniom mieszkańców regionów oraz turystów i podjęli próbę przybliżenia im kwestii związanych z losami budowli. Sympozjum odbyło się w dniach 3-4.06.2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie, powiat kętrzyński. 03 czerwca - odbyła się część teoretyczna, podczas której zaprezentowane zostały referaty dotyczące problematyki Kanału Mazurskiego i jego bezpośredniego otoczenia. Szczegółowa tematyka zaprezentowanych referatów obejmowała: •Podstawowe założenia budowy Kanału Mazurskiego i zakres ich realizacji w latach 1911 – 1942; •Rzeki Łyna, Pregoła i Daima - część drogi wodnej z Wielkich Jezior Mazurskich do Morza Bałtyckiego; •Stan rozpoznania Kanału Mazurskiego przez polski wywiad wojskowy w okresie dwudziestolecia międzywojennego; •Kanał partnerstwa i rozwoju (turystyki) koncepcja zintegrowanego rozwoju obszarów położonych wzdłuż drogi wodnej Kanału Mazurskiego i rzeki Łyny oraz program jej wdrożenia; •Cele i założenia Fundacji „Kanał Mazurski”; •Walory przyrodnicze Kanału Mazurskiego w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Srokowo; •Kanał Mazurski w perspektywie turystyki kulturowej; •Krajobraz kulturowy pogranicza; •Zagospodarowanie turystyczne strefy Kanału Mazurskiego. Teraźniejszość i przyszłość; •Turystyka w strefie nadgranicznej. Podstawy prawne i sankcje w kontekście ochrony granicy państwowej. Części teoretycznej sympozjum towarzyszyła wystawa fotograficzna prezentująca Kanał Mazurski na całej jego długości od jeziora Mamry do ujścia do rzeki Łyna pod Drużbą. 04 czerwca – odbyła się wizyta studyjna, podczas której zainteresowani odwiedzili najciekawsze miejsca i budowle tej niedokończonej drogi wodnej Organizatorami sympozjum byli: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, Gmina Srokowo, Fundacja „Kanał Mazurski”, Lokalna Grupa Działania 9, Nadleśnictwo Srokowo.
Zgodnie z oczekiwaniami Krzyżacy wygrali
Data: 2011-05-03, 14:38
W dniu 2 maja 2011 roku zorganizowana została inscenizacja bitwy pod Wopławkami w 700 rocznicę. W inscenizacji udział wzięli: - Mrągowska Rota Zaciężna; - Harcerska Rota Strzelcza przy Gimnazjum Publicznym w Barcianach; - Bractwo Rycerskie Komturii Grudziądzkiej; - Bractwo Rycerskie Konwentu św. Piotra z Olsztynka; - Bractwo Rycerskie Ziemi Ełckiej; - Bractwo Historyczne WINLAND z Białegostoku; - Grupa Fechtunku Historycznego z Kętrzyna - W roli statystów odgrywających wojów litewskich i ludność miejscową wystąpili mieszkańcy Karolewa, Czernik, Wopławek i młodzież szkół kętrzyńskich i Gminy Kętrzyn. W imieniu organizatorów, których było wielu spośród organizacji i instytucji Miasta i Gminy Kętrzyn, składamy gorące podziękowania sponsorom. Ich pomoc i wsparcie były nieocenione w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego ciekawego wydarzenia. Mimo niesprzyjającej aury publiczność dopisała znakomicie. Dziękujemy bardzo za liczne przybycie na inscenizację.
Będzie inscenizacja
Data: 2011-03-07, 22:01
W styczniu złożyliśmy wniosek konkursowy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania "700 rocznica bitwy pod Wopławkami". Konkurs został rozstrzygnięty. Otrzymaliśmy wsparcie na realizację zadania w wysokości 10.000zł. Nie jest to kwota wystarczająca na zrealizowanie wszystkich zaprojektowanych przedsięwzięć. Zdecydowaliśmy jednak zadanie zrealizować. Powyższy projekt ma już swoją własną stronę internetową. Wszystkie informacje dotyczące tego projektu będą publikowane na stronie www.bitwawoplawki.pl, już można zapoznać się z ciekawostkami dotyczącymi bitwy.
Podsumowaliśmy kolejną kadencję i wybraliśmy nowe władze
Data: 2011-03-05, 18:34
W dniu 26 lutego 2011 r. dokonaliśmy podsumowania pracy Zarządu na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Minęła II kadencja czyli 8 lat działalności Towarzystwa. Na zebraniu przedstawiony został szczegółowo miniony rok działalności. Był to okres wytężonej pracy wielu członków Towarzystwa. Zakończyliśmy prace przy cmentarzu wojennym w Górkach. Wytyczyliśmy i oznakowaliśmy trasę rowerową "Rowerowy szlak herbowy". Zorganizowaliśmy wycieczkę rowerową po nowo wytyczonej trasie, z ogniskiem i kiełbaskami dla uczestników. Zorganizowaliśmy ciekawą wyprawę po pruskich grodziskach na terenie powiatu kętrzyńskiego. Wytyczyliśmy sobie plany na rok bieżący. Plany ciekawe i ambitne, wymagające dużego wysiłku i zaangażowania wielu osób. Szczegóły znajdują się w ZAMIERZENIACH. Dokonaliśmy również wyborów nowych władz Towarzystwa na nadchodzącą kadencję. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej uległ niewielkim zmianom. Tym kolegom, którzy zakończyli pracę we władzach serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, poświęcony czas i bogate doświadczenie, dzięki któremu mogliśmy zorganizować wiele interesujących przedsięwzięć. Liczymy, że teraz, już bez tych niewątpliwych obciążeń poczucia odpowiedzialności za losy naszego Towarzystwa, nadal będziemy wspólnie realizować wiele ciekawych zadań.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna