KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 676710 osób. Dzisiaj jesteś 22 gościem;
Odnowiony szlak herbowy
Data: 2017-08-21, 10:48
W okresie maj i czerwiec 2017r. przeprowadzone zostały prace przy uzupełnieniu oznakowania trasy rowerowej "Rowerowy szlak herbowy". Wykonana została nowa tablica informacyjna o przebiegu trasy, na parkingu przy stadionie miejskim w Kętrzynie. Odnowione i ponownie zakonserwowane zostało miejsce przystankowe przy Górze herbowej oraz odchwaszczony został teren wokół miejsca przystankowego i na Górze herbowej wokół kamienia z herbem miasta i tablicy z legendą o tym herbie. Prace przy odnowieniu oznakowania i przeprowadzeniu prac porządkowych realizowane były w ramach zadania publicznego zleconego Towarzystwu przez Gminę Kętrzyn.
Wielka bitwa
Data: 2017-08-21, 10:47
W dniu 20 maja 2017r. już siódmy raz odbyła się inscenizacja bitwy pod Wopławkami. Wzorem lat ubiegłych inscenizacja poprzedzona była turniejem rycerskim "O muszlę św. Jakuba". Zarówno turniej jak i inscenizacja zostały rozegrane w Karolewie, przy kościele parafialnym i na polach pod Wopławkami. Licznie zgromadzone rycerstwo różnych grup rekonstrukcyjnych naszego województwa oraz z głębi kraju zaprezentowało widowni doskonałe przedstawienie oparte na historycznych wydarzeniach z 1311r. Grono rekonstruktorów było mocno zasilone młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego oraz mieszkańcami Karolewa i Czernik. Całodzienne zmagania rycerstwa podczas turnieju i następnie inscenizacji zakończone zostały wielką ucztą rycerską przy suto zastawionych stołach jadłem średniowiecznym. Wszystkie przedsięwzięcia w ramach inscenizacji realizowane były przy wsparciu finansowym Gminy Kętrzyn, Starostwa kętrzyńskiego i prywatnych sponsorów.
Podsumowanie działalności Towarzystwa
Data: 2017-08-21, 10:46
W dniu 18 marca 2017r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa. Na zebraniu dokonane zostało podsumowanie działalności w roku 2016. W trakcie dyskusji podnoszony był problem kontynuacji niektórych cyklicznych zadań realizowanych przez Towarzystwo. Głównie chodziło o organizację inscenizacji bitwy pod Wopławkami. Zdaniem części członków Towarzystwo jest już mocno wypalone realizacją tego przedsięwzięcia, spada zaangażowanie wielu członków w jego realizację. Podnoszony był też problem dużego spadku wpływów dla Towarzystwa z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Zebranie określiło, że problemy te winny być mocno przedyskutowane i rozpracowane przez Zarząd a wypracowane wnioski i decyzje podane do wiadomości wszystkich członków Towarzystwa. Zebranie nakreśliło ogólne kierunki i zadania do działalności w 2017r.
Wyróżnienie od wojewody warmińsko-mazurskiego
Data: 2017-02-14, 17:11
W dniu 15 grudnia 2016r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie zorganizowana została konferencja naukowa poświęcona ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego w województwie warmińsko-mazurskim. Celem tej konferencji było podsumowanie działalności Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Olsztynie, który zakończył swoją działalność a jego zadania przejął IPN. Konferencja była też okazją do złożenia podziękowań przez wojewodę warmińsko-mazurskiego instytucjom i organizacjom, które zasłużyły się w ochronie dziedzictwa kulturowego naszego województwa. Jedną organizacją z terenu powiatu kętrzyńskiego, która otrzymała podziękowanie z rąk wojewody było nasze Towarzystwo. Kandydaturę Towarzystwa zgłosił wójt Gminy Kętrzyn. Szkoda, że władze samorządowe powiatu i Gminy Barciany nie dostrzegły naprawdę dużego i bardzo realnego zaangażowania na rzecz zachowania pamięci i przejawiania troski w utrzymaniu cmentarza wojennego w Górkach Zespołu Szkół w Mołtajnach. Wiele szkół i placówek oświatowych takie podziękowania otrzymało a ta placówka z pewnością też na takie wyróżnienie zasłużyła.
Odsłonięcie odnalezionej tablicy epitafijnej w Srokowie
Data: 2017-02-14, 17:09
W sobotę 10 grudnia 2016r., z udziałem członków Towarzystwa, w Srokowie miała miejsce uroczystość, podczas której odsłonięto odnalezioną tablicę z nazwiskami poległych parafian z okresu I wojny światowej. Pierwsza część odbyła się w ewangelickim kościele przy ul. Łąkowej, gdzie zamontowano tablicę. Druga część miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie prezes Towarzystwa przedstawił w formie multimedialnej cmentarze w tego okresu na terenie gminy Srokowo.
Kamienie milowe bardziej widoczne
Data: 2017-02-14, 17:08
W dniach 15 i25 listopada 2016r. członkowie Towarzystwa uporządkowali miejsce ponownego posadowienia kamieni milowych przy drodze z Kętrzyna do Reszla, w okolicy Św. Lipki. Kamienie po 8 letniej niewoli pod zamkiem kętrzyńskim, dzięki usilnym staraniom społeczników i samorządowców, w sierpniu 2015r. powróciły na swoje historyczne miejsce. Do czasu kradzieży ich z tego miejsca lokalna społeczność nie była świadoma wartości historycznej i kulturowej tych ciekawych elementów naszego krajobrazu. Ich los spowodował duże zainteresowanie co stanowiło ważny walor edukacyjny dla mieszkańców naszego regionu. Po ich powrocie Towarzystwo zdecydowało żeby kamienie te były bardziej widoczne w krajobrazie i z tego względu zostały przeprowadzone prace polegające na częściowej niwelacji przylegającego do kamieni terenu i utwardzenie go wokół nich. Prace wykonane zostały przy współpracy i wsparciu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Reszlu.
Delegacja z niemieckiego powiatu Main-Taunus odwiedziła powiat
Data: 2017-02-14, 17:06
W dniach 3 do 6 listopada 2016r., na zaproszenie starosty Ryszarda Niedziółki, Kętrzyn i okolice odwiedziła oficjalna delegacja z niemieckiego Main-Taunus Kreis. Przyjazd delegacji miał na celu zbadania możliwości nawiązania współpracy pomiędzy powiatem kętrzyńskim i MTK. Dwaj członkowie Towarzystwa Tadeusz Korowaj i Cezary Korenc, na prośbę starosty, podjęli się przygotowania programu wizyty oraz pilotowali delegację przez cały okres pobytu. Oprócz rozmów i spotkań oficjalnych goście z Niemiec mieli możliwość zwiedzenia wybranych miejsc naszego powiatu: Świętą Lipkę, Reszel, Srokowo, pałacu w Jegławkach, Siniec. W siedzibie Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie, delegacja z Niemiec mogła się zapoznać również z działalnością organizacji pozarządowych z terenu powiatu. W ostatnim dniu pobytu C. Korenc, który jest zarazem prezesem Stowarzyszenia Blusztyn, pokazał tablicę pamiątkową w Parczu, wokół której ostatnio na polecenie Wójta Gminy Kętrzyn został zagospodarowany teren oraz cmentarzyk żołnierzy rosyjskich w Okresu I wojny światowej, odnowiony w 2010r. przez członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, na którym w bieżącym roku staraniem Gminy Kętrzyn wymieniono krzyże na nowe.
Zmiana opiekunów
Data: 2017-02-14, 17:04
W dniu 22 września 2016r., tradycyjnie już po raz siódmy, młodzież szkolna z Zespołu Szkół w Mołtajnach przekazała sobie opiekę nad cmentarzem z okresu I wojny światowej w Górkach. Jesienią każdego roku ten cmentarz, położony na północ od wsi Mołtajny, nieopodal granicy państwowej, ożywa na jeden dzień i staje się miejscem, z którego brzmią głosy modlitwy ekumenicznej kapłanów różnych wyznań, a tym roku katolickich (ks. Jacek Gonder i ks. Kazimierz Żuchowski) i prawosławnych (ks. Bazyl Taranta) oraz głosy młodzieży Zespołu Szkół w Mołtajnach. Po modlitwie złożone zostały wieńce i kwiaty przy odtworzonej tablicy położonej w centralnym miejscu cmentarza. Początkiem tradycji przekazania klasie szóstej aktem nadania adopcji cmentarza wojennego przez władze samorządowe Gminy i członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej Zespołowi Szkół w Mołtajnach była uroczystość z 29 września 2010r. Wtedy to po raz pierwszy uczniowie wypowiedzieli, powtarzane co roku, słowa: „My, uczniowie klasy szóstej Zespołu Szkół w Mołtajnach, zapewniamy władze samorządowe Gminy, Dyrekcję Szkoły, członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej i wszystkich mieszkańców tej ziemi, że przyjmując w adopcję cmentarz wojenny, dołożymy wszelkich starań, by upowszechnić wiedzę na temat historii tej ziemi, uczyć tolerancji i upominać wszystkich, którzy »depczą przeszłości ołtarze«”.
Międzynarodowa akcja porządkowania cmentarza w Jankowicach
Data: 2017-02-14, 17:01
W sobotę 13 sierpnia 2016r. członkowie Towarzystwa i Stowarzyszenia „Blusztyn” wykonali prace porządkowe na cmentarzu w Jankowicach. Przedsięwzięcie realizowano przy współudziale młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy. Przed rozpoczęciem prac porządkowych na cmentarzu, pastor Paweł Hause podkreślił wagę tych prac, mających na celu zachowanie pamięci tych, którzy żyli tu przed nami. Po wspólnej modlitwie i błogosławieństwie przystąpiono do prac polegających na wycince samosiejek i krzaków. Podczas obiadowej przerwy Tadeusz Korowaj przybliżył młodzieży historię Jankowic, a Cezary Korenc przedstawił losy ostatnich przedwojennych mieszkańców wsi, którzy podzielili się wspomnieniami szczególnie w okresu tragicznego dla ich rodzin i społeczności 1945r. Na zakończenie akcji każdy z uczestników otrzymał szósty numer Niebieskich Zeszytów Historycznych poświęcony dziejom Jankowic wraz z okazjonalną pocztówką.
Obchody 690-lecia Sątoczna
Data: 2017-02-14, 16:59
W upalną sobotę 25 czerwca 2016r. odbyły się uroczystości 690-lecia Sątoczna. W pracach komitetu organizacyjnego, który pracował nad przygotowaniem programu przez cały rok, brał udział prezes Towarzystwa. A w samych uroczystościach brali też udział członkowie Towarzystwa, którzy prowadzili stoisko informacyjno-promocyjne. Początek miał miejsce w kościele, gdzie po uroczystej Mszy św., koncelebrowanej pod przewodnictwem infułata A. Sedlaka, wszyscy uczestnicy przeszli procesyjnie na teren boiska szkolnego, gdzie odbyły się imprezy towarzyszące obchodom. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: wojewoda warmińsko-mazurski A. Chojecki, starosta R. Niedziółka, burmistrz Korsz R. Ostrowski oraz Udo hrabia zu Eulenburg z rodziną, której członkowie mieszkali na tym terenie przez prawie 500 lat.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna