KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 679361 osób. Dzisiaj jesteś 218 gościem;
Spotkanie we wsi Parys
Data: 2006-08-14, 14:30
Na zaproszenie mieszkańców wsi Parys, położonej około 5 km od Korsz zorganizowane zostało w dniu 26 listopada 2005 r. spotkanie z przedstawicielami Zarządu Towarzystwa na temat historii tej miejscowości. Historię, wzbogaconą prezentacją starych zdjęć przedstawił T. Korowaj. A. Masłoń przedstawił zasady funkcjonowania Towarzystwa oraz zaprezentował historię i zakres przeprowadzanych prac rewitalizacyjnych cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Kętrzynie.
Promocja książki i otwarcie wystawy
Data: 2006-08-14, 14:30
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej uczciło tak ważne dla naszego Narodu i społeczeństwa Kętrzyna uroczystości rocznicowe zorganizowaniem w dniu 12 listopada 2005 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej, promocji książki członka Towarzystwa, Tadeusza Korowaja pt."Rastenburg/Kętrzyn. Przewodnik historyczny po mieście". Grzegorz Zygner i Grzegorz Samotyha zorganizowali wystawę "Historia Polski w medalach i odznaczeniach".
Święto Niepodległości
Data: 2006-08-14, 14:29
Z okazji Święta Niepodległości oraz 648 rocznicy nadania praw miejskich dla Kętrzyna członkowie Towarzystwa uczestniczyli w dniu 11 listopada 2005 r., na zaproszenie Burmistrza Miasta, w uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem pomordowanych Polaków za walkę o wolność i niepodległość Ojczyzny oraz pod pomnikiem patrona Miasta, Wojciecha Kętrzyńskiego.
Zmiana lokalu Towarzystwa
Data: 2006-08-14, 14:28
W dniu 3 października 2005 roku została podpisana umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Kętrzyn a Towarzystwem na wynajem lokalu. W związku z przekazaniem budynku położonego przy ul. Gen. Sikorskiego 61(gdzie mieliśmy lokal) do remontu, Burmistrz zaproponował nam nowy lokal położony przy ul. B. Chrobrego 12. Jest to budynek za obiektami Philips Farel, w którym mieści się przedszkole. Dyżury członków Zarządu Towarzystwa w lokalu pełnione są w każdy czwartek w godz. 17 - 19. Zapraszamy członków Towarzystwa oraz sympatyków.
Prace na cmentarzu wojennym
Data: 2006-08-14, 14:27
W okresie od września do grudnia 2005 r. realizowane były, wcześniej zaplanowane, prace na cmentarzu wojennym. Wykonane zostały aleje przez pracowników "Komunalnika i Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. Członkowie Towarzystwa ustawili kamienne ciosy na fundamentach dawnej rotundy, odkopanych w okresie wiosennym i uporządkowali jej wnętrze.
Trasy rowerowe powiatu Kętrzyńskiego
Data: 2006-08-14, 14:25
W dniu 1 sierpnia 2005 r. przekazany został kompletny materiał dotyczący opisu tras rowerowych do Starostwa Kętrzyńskiego. W ramach przygotowywanego projektu przez Starostwo turystycznego oznakowania powiatu Towarzystwo zobowiązało się wytyczyć i opisać sieć tras rowerowych na terenie powiatu. Do tego przedsięwzięcia zaangażowali się również członkowie Klubu Rowerowego "Peleton" z Tadeuszem Bartasunem na czele, członkowie Towarzystwa Miłośników Kętrzyna i członkowie Zarządu Oddziału PTTK w Kętrzynie.
Uroczysta Sesja Rady Gminy w Srokowie
Data: 2006-08-14, 14:24
Z okazji 600-lecia nadania praw miejskich w dniu 2 lipca 2005 r. zorganizowana została uroczysta sesja, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele Towarzystwa. W programie sesji było między innymi wystąpienie członka naszego Towarzystwa, Pana Piotra Milewskiego z referatem nt. "Znaczenie konserwacji zabytków w procesie integracji UE na wybranych przykładach Gminy Srokowo".
Poznajemy Gminę Srokowo
Data: 2006-08-14, 14:23
Pod takim hasłem zorganizowana została wycieczka dla członków Towarzystwa i sympatyków po Gminie Srokowo w dniu 18 czerwca 2005 r. Uczestników wycieczki powitał na terenie gminy w Jegławkach jej gospodarz, przewodniczący Rady Gminy. Gmina posiada wiele ciekawych miejsc i obiektów. Te wszystkie walory turystyczne uczestnicy wyprawy poznali, nie ukrywając zachwytu i podziwu dla osobliwości znajdujących się na tym terenie.Wyprawie towarzyszyła reporterka Radia Olsztyn.
Orszak Trzech Króli
Data: 0000-00-00, 00:00
W dniu 6 stycznia 2013 roku po raz pierwszy ulicami Kętrzyna przemaszerował „Orszak Trzech Króli”. To barwne uliczne widowisko uzyskało pełną akceptację społeczeństwa kętrzyńskiego, które bardzo licznie włączyło się we wspólne przeżywanie tych biblijnych i historycznych wydarzeń. Organizacją Orszaku zajmowało się nasze Towarzystwo przy wydatnej pomocy organizacyjnej, merytorycznej i materialnej Burmistrza Kętrzyna oraz Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Do organizacji widowiska włączyły się również masowo szkoły podstawowe i gimnazja kętrzyńskie, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz wspólnoty parafialne kętrzyńskich parafii katolickich i Parafii Karolewo. Orszak Trzech Króli stał się doskonałą płaszczyzną wspólnego porozumienia i działania wielu instytucji, organizacji i środowisk naszej lokalnej społeczności. Licznie uczestnicząca młodzież w tym przedsięwzięciu zapewne przeżyła ciekawe wydarzenie stanowiące interesującą lekcję o wielu aspektach poznawczych i wychowawczych. Tak licznie przybyłe tłumy mieszkańców miasta i okolic oraz spontaniczność i emocjonalne zaangażowanie się aktywnych uczestników widowiska jest dowodem na to, że poniesiony trud organizacyjny i wysiłek wielu ludzi został doceniony i był warty jego podjęcia. Dziękujemy wszystkim współorganizatorom oraz uczestnikom pierwszego Orszaku Trzech Króli w Kętrzynie i mamy nadzieję, że wydarzenie to wejdzie do stałego kalendarza imprez Kętrzyna.
Bitwa pod Wopławkami
Data: 0000-00-00, 00:00
Po raz czwarty 11 maja 2014 roku zorganizowana została inscenizacja historycznej bitwy z 1311 roku. Bitwa stoczona została pomiędzy rycerzami Zakonu krzyżackiego i wojami litewskimi księcia Witenesa. Zgodnie z faktami historycznymi, licznie zgromadzone rycerstwo zakonne pobiło wojska litewskie powracające z łupieżczej wyprawy na Warmię. Tradycyjnie, inscenizacja rozegrana została przy kościele w Karolewie i na polach pod Wopławkami, nieopodal Krwawej Góry, która była świadkiem tego historycznego wydarzenia. Tegoroczna inscenizacja zorganizowana została przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, Wopławskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Integracja”, Rotę Zaciężną Strażnicy Sensburg z Mrągowa, Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie oraz Lokalna Grupa Działania "Barcja". W przeddzień inscenizacji, 10 maja w Kętrzynie odbył się II Turniej Rycerski o Muszlę św. Jakuba, której fundatorem było Bractwo św. Jakuba w Kętrzynie. Na turniej zjechało całe rycerstwo z regionu by walczyć o różne trofea a przede wszystkim żeby pokazać swoje rzemiosło i kunszt walki rycerskiej naszemu społeczeństwu. Po zaciekłej rywalizacji i wyczerpujących bojach w szrankach, rycerze przeszli ulicami miasta do zamku kętrzyńskiego gdzie przystąpili do biesiadowania przy suto zastawionych stołach. Gospodarzem turnieju był Burmistrz Kętrzyna, współorganizatorami było nasze Towarzystwo i Kętrzyńskie Centrum Kultury.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna