KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 679341 osób. Dzisiaj jesteś 198 gościem;
Orszak Trzech Króli
Data: 2013-01-08, 12:25
W dniu 6 stycznia 2013 roku po raz pierwszy ulicami Kętrzyna przemaszerował „Orszak Trzech Króli”. To barwne uliczne widowisko uzyskało pełną akceptację społeczeństwa kętrzyńskiego, które bardzo licznie włączyło się we wspólne przeżywanie tych biblijnych i historycznych wydarzeń. Organizacją Orszaku zajmowało się nasze Towarzystwo przy wydatnej pomocy organizacyjnej, merytorycznej i materialnej Burmistrza Kętrzyna oraz Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Do organizacji widowiska włączyły się również masowo szkoły podstawowe i gimnazja kętrzyńskie, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz wspólnoty parafialne kętrzyńskich parafii katolickich i Parafii Karolewo. Orszak Trzech Króli stał się doskonałą płaszczyzną wspólnego porozumienia i działania wielu instytucji, organizacji i środowisk naszej lokalnej społeczności. Licznie uczestnicząca młodzież w tym przedsięwzięciu zapewne przeżyła ciekawe wydarzenie stanowiące interesującą lekcję o wielu aspektach poznawczych i wychowawczych. Tak licznie przybyłe tłumy mieszkańców miasta i okolic oraz spontaniczność i emocjonalne zaangażowanie się aktywnych uczestników widowiska jest dowodem na to, że poniesiony trud organizacyjny i wysiłek wielu ludzi został doceniony i był warty jego podjęcia. Dziękujemy wszystkim współorganizatorom oraz uczestnikom pierwszego Orszaku Trzech Króli w Kętrzynie i mamy nadzieję, że wydarzenie to wejdzie do stałego kalendarza imprez Kętrzyna.
Cmentarz w Górkach ma nowych gospodarzy
Data: 2012-11-28, 21:01
W dniu 23 listopada 2012 roku nastąpiło uroczyste przekazanie opieki przez młodzież Zespołu Szkół w Mołtajnach nad cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej w Górkach. Cmentarz kiedyś opuszczony, zaniedbany, zapomniany, odrestaurowany dzięki zaangażowaniu samorządu Gminy Barciany i Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, jest teraz troskliwie doglądany przez młodzież szkolną. Porządkowanie tego miejsca, coroczne przygotowywanie uroczystego przekazania aktu adopcji i bezpośrednie uczestnictwo w tej uroczystości jest ciekawą i praktyczną lekcją historii, wychowania i uczenia odpowiedzialności młodych ludzi. Jest już zwyczajem, że uroczystości tej towarzyszy nabożeństwo ekumeniczne sprawowane przez duchownych Kościoła katolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego i greckokatolickiego.
Święto Niepodległości
Data: 2012-11-28, 20:59
Tradycyjnie już w dniu 11 listopada 2012 roku Towarzystwo uczestniczyło w uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem „W hołdzie poległym, pomordowanym i zamęczonym Polakom – obrońcom Ojczyzny 1939 – 1956” z okazji Święta Niepodległości naszej Ojczyzny. Gospodarzem uroczystości były władze samorządowe Kętrzyna.
Historia miasta poznawana inaczej
Data: 2012-11-28, 20:58
W dniu 29 września 2012 roku członkowie Towarzystwa oraz sympatycy mieli okazję poznać historię Kętrzyna zapisaną nie na stronicach książek i przewodników ale na mogiłach i nagrobkach kętrzyńskiego cmentarza. Wycieczka zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej była ciekawym przeżyciem dla jej uczestników i dowodem na to, że historię można poznawać w różnoraki sposób. Arno Surminski, niemiecki pisarz, który urodził się i wczesne dzieciństwo spędził w Jegławkach (Gmina Srokowo), kiedyś napisał: „Cmentarze wiele mówią o przeszłości. Kto chce się dowiedzieć czegoś o historii musi zacząć od cmentarzy”. Szkoda tylko, że z takich ciekawych form zdobywania wiedzy historycznej nie bardzo chce korzystać nasza młodzież.
W trosce o ratowanie dziedzictwa naszego regionu
Data: 2012-11-28, 20:56
W kompleksie leśnym, nieopodal wsi Prosna, która była do 1945 roku posiadłością pruskiego rodu szlacheckiego von Eulenburg, znajdują się dwa pomniki stanowiące ważny element dziedzictwa historycznego i kulturowego naszego regionu. Pierwszy postawiony został przez Hrabiego Richarda von Eulenburg w 1906 roku dla upamiętnienia leśniczego A.Hornigk`a, w podzięce za 40-o letnią opiekę nad posiadłością. W 1920 roku jego syn Fritz von Eulenburg ufundował kolejny pomnik chcąc uczcić pamięć poległych na wszystkich frontach I wojny światowej mieszkańców hrabstwa. Po 1945 roku oba pomniki zostały przewrócone, zdewastowane i przez dziesiątki lat popadały w ruinę. Stowarzyszenie Dolina Gubra, działające na terenie Gminy Korsze, chcąc pielęgnować historię regionu i ocalić od zapomnienia takie obiekty historyczne, podjęło się zadania ponownego posadowienia tych pomników i uporządkowania terenu wokół nich. W dniu 15 sierpnia 2012 roku odbyła się uroczystość ponownego odsłonięcia pomników. W uroczystości udział wzięli, poza przedstawicielami władz samorządowych Gminy Korsze, mieszkańcy wsi Prosna, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w podobnych obszarach. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej było reprezentowane przez liczne grono naszych członków. Honorowym gościem tej niezwykle miłej uroczystości był przedstawiciel wielkiego rodu, hrabia Udo von Eulenburg z rodziną.
Przygotowania do jubileuszu
Data: 2012-08-06, 08:01
Wieś Kraskowo położona na terenie Gminy Korsze obchodzi w tym roku jubileusz 640-lecia. Dla obecnych mieszkańców Kraskowa jest to doskonała okoliczność dla poznania historii swojej miejscowości. Idąc za słowami niemieckiego pisarza Arno Surminskiego, który napisał: „Cmentarze wiele mówią o przeszłości. Kto chce się dowiedzieć czegoś o historii musi zacząć od cmentarzy”, grupa mieszkańców Kraskowa, w tym przede wszystkim młodzież, wraz z członkami Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, postanowiła uporządkować cmentarz wiejski. W dniu 4 sierpnia 2012 roku zostały przeprowadzone prace porządkowe przy kwaterach gdzie spoczywają dawni mieszkańcy tej urokliwej, leżącej na trasie Kętrzyn – Bartoszyce miejscowości. Dla młodzieży było to ciekawe spotkanie z historią zapisaną nie na kartach podręcznika a na mogiłach i nagrobkach.
Bitwa w strugach deszczu
Data: 2012-05-23, 21:53
W dniu 5 maja 2012 r. odbyła się druga edycja inscenizacji „Bitwy pod Wopławkami”. Licznie przybyłe rycerstwo zakonne reprezentowane przez: - Rotę Zaciężną Strażnicy Sensburg z Mrągowa, Chorągiew Bałgijska; - Harcerską Rotę Strzelczą przy Zespole Szkół w Barcianach wspieraną łucznikami z zespołów szkół w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach; - Bractwo Rycerskie Konwentu św. Piotra z Olsztynka; - Bractwo rycerskie Ziemi Ostródzkiej, rozbiło swoje obozy przy kościele w Karolewie i tam przygotowywało się od wczesnych godzin południowych do decydującego starcia z wojami litewskimi. Wojowie litewscy reprezentowani przez: - Bractwo Historyczne „Winland” z Białegostoku wspierane łucznikami z Gimnazjum im. Jana Pawła II i Zespołu Szkół im. T. K. Kalankiewicza z Kętrzyna; - rekonstruktorów wojów litewskich – mieszkańców Karolewa, Czernik, Kętrzyna i okolicznych miejscowości wspieranych przez pensjonariuszy Zakładu Karnego w Dublinach nie bacząc na nadchodzącą ulewę, w godzinach popołudniowych, zaatakowali miejscową ludność pruską, którą odgrywali mieszkańcy parafii Karolewo, młodzież szkół kętrzyńskich i Gminy Kętrzyn oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie, zgromadzoną na mszy św. przy karolewskim kościele. Zasadnicze starcie Krzyżaków z wojami litewskimi nastąpiło na polach pod Wopławkami, w strugach obfitego wiosennego deszczu. Ulewa nie wystraszyła zbrojnych i toczyli oni zacięty bój, mimo tych niesprzyjających warunków atmosferycznych. Na końcowe rozstrzygnięcie ten kaprys pogodowy nie miał jednak najmniejszego znaczenia. O zwycięstwie rycerzy zakonnych nad wojami litewskimi w tej inscenizacji przesądziły fakty historyczne a nie pogoda. Widzów również nie odstraszył ulewny deszcz a rycerstwo rozochocone gromkimi brawami po zakończonej inscenizacji, od licznie przybyłej widowni zapowiedzieli, że za rok znów ściągną swoje obozy pod Wopławki aby stoczyć kolejną inscenizację tej ważnej historycznie bitwy. Litwini zapowiedzieli, że postarają się zmienić bieg zdarzeń historycznych i zawalczą o zwycięstwo w tej bitwie.
Granicą Warmii
Data: 2012-04-16, 21:00
W dniu 14 kwietnia 2012 roku, w piękny wiosenny dzień członkowie Towarzystwa, wraz z liczną grupą sympatyków, wybrali się na spotkanie z historią. Z odległą historią bo średniowieczną. Był czas kiedy biskupi warmińscy postanowili wytyczyć granicę pomiędzy tą częścią diecezji warmińskiej, na której sprawowali władzę nie tylko duchową ale również administracyjną. Z terytorium całej diecezji wydzielone zostało Dominium Biskupie. Ta właśnie granica stała się obiektem naszego zainteresowania. Podczas pieszej wędrówki od Świętej Lipki w kierunku północno-wschodnim przemierzyliśmy 7 kilometrowy odcinek tej historycznej granicy. Mimo tak odległego czasu od chwili posadawiania znaków granicznych na tejże granicy, wiele z nich zachowało się do dzisiaj. Poza poznaniem historii Diecezji Warmińskiej uczestnicy wyprawy zapoznali się z zasadami wytyczania i oznakowania granic. Te zasady można było zweryfikować naocznie. Kopce narożne, kopce ścienne czy też inne znaki graniczne, po tej wyprawie, nie stanowią już żadnej tajemnicy dla uczestników wyprawy. W świadomości utrwaliło się przeświadczenie jak prosty zabieg administracyjny urzędników zakonnych i duchownych wpłynął na dalsze losy tych ziem. Ta granica, w czasach późniejszych, oddzielała katolicką Warmię od protestanckich Prus Książęcych a obecnie jest to granica pomiędzy Warmią a Mazurami.
Weszliśmy w dziesięciolecie działalności Towarzystwa
Data: 2012-03-01, 20:42
W dniu 25 lutego 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa. Zebranie podsumowało działalność w roku 2011 i nakreśliło kierunki działań na rok 2012, który jest rokiem jubileuszowym. Weszliśmy w dziesiąty rok istnienia na mapie organizacji pozarządowych. Podsumowania całej dekady będą czynione za rok. Tymczasem dyskusja wokół planów na ten rok pokazała, że ambicje mamy wielkie i oczekiwania również. W planowanych działaniach nie możemy jednak mocno liczyć na wsparcie, przede wszystkim finansowe, ze strony samorządów i innych instytucji. Stąd też te ambitne plany i zamierzenia będą musiały przejść wnikliwą analizę i ocenę możliwości ich realizacji, licząc przede wszystkim na własne zasoby i aktywne zaangażowanie się członków Towarzystwa w ich realizację. Atrakcją dorocznego spotkania naszego Towarzystwa była prezentacja książki „Historia Polski ukryta w nazwach” przez jej autora, Pana Witolda Masłowskiego.
Wystawa o Kanale Mazurskim w Węgorzewie
Data: 2012-03-01, 20:39
Wystawa fotograficzna pt.„Kanał Mazurski 1911 - 2011”, będąca efektem projektu realizowanego przez Towarzystwo w 2011 roku, od stycznia 2012 roku prezentowana jest w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. W dniu 23 lutego 2012 roku, w ramach cyklu „Studium wiedzy o regionie”, odbyło się spotkanie mieszkańców Węgorzewa i powiatu węgorzewskiego z autorami wystawy (J. Fijałkowski, K. Wołoszczak, A. Masłoń). Licznie przybyli goście zainteresowani byli historią budowli, jej przeznaczeniem oraz obecnym stanem i możliwościami wykorzystania Kanału w przyszłości. Wystawa prezentowana będzie w Muzeum do maja 2012 roku.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna