KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 676689 osób. Dzisiaj jesteś 1 gościem;
Trzej Królowie przybyli do Kętrzyna
Data: 2015-03-31, 16:26
W dniu 6 stycznia 2015 roku społeczność Kętrzyna mogła podziwiać trzeci rok z rzędu kolorowy korowód dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich wychowawców i członków różnych organizacji pozarządowych, które już tradycyjnie włączają się w organizację „Orszaku Trzech Króli”. Tegoroczna inscenizacja zorganizowana została przez instytucje kulturalne Kętrzyna, przy wydatnej pomocy ks. proboszcza parafii św. Stanisława Kostki w Karolewie i we współpracy z naszym Towarzystwem.
Zapomniane cmentarze
Data: 2014-12-17, 15:06
Wzniesienie, pagórek, często porośnięty drzewami i gęstymi krzewami, w pobliżu wioski czy też majątku ziemskiego to zazwyczaj cmentarz wiejski lub rodowy. Takich cmentarzy w naszym mazurskim krajobrazie jest dużo. Są one opuszczone, zaniedbane a także bardzo często zdewastowane. Niektóre z tych nekropolii mają wiele szczęścia bo ktoś o nie próbuje dbać. Takie szczęście spotkało cmentarz wiejski w Silcu. Dzięki działaniom Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Siniec "Blusztyn", przy współpracy z Naszym Towarzystwem, w dniach 29 listopada i 6 grudnia 2014 roku zostały przeprowadzone prace porządkowe na tym cmentarzu. Piękna słoneczna i mroźna pogoda sprzyjała akcji przywracania, kolejnego już w tym Sołectwie, cmentarza do widzialnego krajobrazu ziemi kętrzyńskiej. Takie działania mają głęboki sens gdyż jak długo istnieją cmentarze, tak długo ziemia ma swoją tożsamość
Święto Niepodległości
Data: 2014-11-26, 07:52
W dniu 11 listopada 2014 roku delegacja Towarzystwa wzięła udział w uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem na placu Armii Krajowej z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości oraz 657 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu.
Zmiana gospodarzy
Data: 2014-11-26, 07:51
Tradycyjnie już, w dniu 7 listopada 2014 roku, młodzież Zespołu Szkół w Mołtajnach zebrała się na cmentarzu wojennym w Górkach. Powodem spotkania było uroczyste przekazanie opieki nad cmentarzem przez młodzież gimnazjalną dla młodszych kolegów, którzy teraz przez rok będą opiekować się tym historycznym miejscem. Uroczystość wzbogacona została modlitwą duchownych Kościoła katolickiego, ewangelickiego i prawosławnego oraz obecnością przedstawicieli samorządu Gminy Barciany, kierownictwa Zespołu Szkół w Mołtajnach i delegacji Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej. Tegoroczna uroczystość miała szczególny charakter gdyż odbyła się w 100 rocznicę wybuchu wojny. Zapalone znicze na mogiłach poległych i złożone kwiaty są pięknym gestem młodzieży zaświadczającej, że ważna jest dla nich historia tej ziemi, na której oni zapisują kolejne karty jej dziejów.
Wyprawa w odległe czasy
Data: 2014-10-24, 09:28
Historia naszego regionu to nie tylko Prusowie, Krzyżacy, Prusy Wschodnie i Warmia i Mazury. Przekonali się o tym uczestnicy wyprawy zorganizowanej przez nasze Towarzystwo w dniu 18 października 2014 r. Udaliśmy się w miejsce, które cofnęło nas o 2500 lat stanowiące materialne świadectwo życia i działalności ludzi z epoki żelaza. Lud zamieszkujące te tereny w okresie VI-I w. p.n.e. wytworzył specyficzną kulturę, charakterystyczną dla tego okresu. Jest to kultura kurhanów zachodniobałtyjskich. Podstawą wydzielenia kultury kurhanów zachodniobałtyjskich były charakterystyczne techniki lepienia naczyń o dnach kulistych, kurhanowy obrządek pogrzebowy, system osadniczy oparty na budowie sieci osiedli obronnych i specyficzny typ gospodarki oparty na półdzikim wypasie stad zwierząt. Nazwa kultury pochodzi od charakterystycznego dla ludności tej kultury obrządku pogrzebowego. Jak taki obrządek wyglądał, jak i gdzie dokonywano pochówków swoich przodków uczestnicy wyprawy dowiedzieli się i zobaczyli na przykładzie kurhanów zlokalizowanych na terenie tzw. Miejskiego Lasu Reszelskiego położonego w okolicy Samławek (Gmina Kolno). W tym lesie zlokalizowane jest kilka kurhanów pochodzących z tego okresu. Kurhany są obecnie miejscem badań archeologicznych, które z kolei stanowią kontynuację badań rozpoczętych przez niemieckich archeologów u schyłku XIX w. Piękna aura oraz jesienna szata lasu znacząco wzbogaciła i urozmaiciła naszą historyczną wyprawę.
I wojna światowa na ziemi kętrzyńskiej
Data: 2014-10-24, 09:26
W bieżącym roku przypada 100 rocznica wybuchu I wojny światowej, zwanej „Wielką Wojną”. Wydarzenia te odcisnęły historyczne piętno na naszej Ziemi Kętrzyńskiej pozostawiając pamiątki tragicznych czasów w krajobrazie historycznym i kulturowym. Z okazji rocznicy, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, zorganizowaliśmy wystawę i sympozjum „I wojna światowa na ziemi kętrzyńskiej”. Uroczyste otwarcie wystawy wraz z towarzyszącym jej sympozjum nastąpiło w dniu 30 września 2014 r. Wystawa, zainstalowana w budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przy ul. Pocztowej 13, składa się z trzech części. Pierwsza prezentuje ogólne tło wydarzeń bezpośrednio poprzedzających wybuch wojny, przebieg działań wojennych na terenie Prus Wschodnich oraz życie mieszkańców i uchodźców na terenie dawnego powiatu rastenburskiego pod okupacją rosyjską. W tej części zaprezentowane są mapy, życiorysy dowódców, dokumenty, wspomnienia mieszkańców tej ziemi oraz zdjęcia archiwalne. Druga część wystawy poświęcona jest cmentarzom wojennym z okresu I wojny światowej położonym na terenie ziemi kętrzyńskiej i częściowo węgorzewskiej. Ta część wystawy została przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół w Mołtajnach. W tym miejscu warto wspomnieć, że młodzież z Mołtajn na co dzień opiekuje się jednym z takich cmentarzy, cmentarzem wojennym w Górkach (koło Mołtajn). Część trzecia to eksponaty pochodzące z okresu I wojny światowej, często stanowiące wyposażenie żołnierskie, elementy uzbrojenia, medale i odznaczenia. Zaprezentowana jest tam również seria artykułów zamieszczonych w lokalnej prasie rejonu prawdińskiego (Obwód Kaliningradzki) , autorstwa tamtejszego regionalisty współpracującego z naszym Towarzystwem. Artykuły przedstawiają przebieg działań wojennych oraz sylwetki poległych żołnierzy na obszarze stanowiącym obecnie rejony przygraniczne pomiędzy Polską a Obwodem Kaliningradzkim. Ta część wykonana została dzięki grupie kolekcjonerów, którzy wypożyczyli swoje zbiory na potrzeby tej wystawy. Podczas sympozjum, którego odbiorcami była głównie młodzież szkół średnich i gimnazjalnych, można było posłuchać interesujących wykładów. Wystąpienia poszczególnych prelegentów dotyczyły:  - geneza wybuchu wielkiej wojny, przygotowania do działań militarnych, ich przebieg w Prusach Wschodnich, w tym na Ziemi Kętrzyńskiej;  - udział Polaków w wielkiej wojnie;  -obozy jenieckie w Prusach Wschodnich i codzienne życie jeńców wojennych;  - organizacja pochówków poległych żołnierzy na terenie Prus Wschodnich i poszanowanie miejsc ich wiecznego spoczynku jako bohaterów.  - odzyskanie niepodległości przez Polskę jako wynik nowej rzeczywistości politycznej po I wojnie światowej. Sympozjum zakończyło się bardzo miłym i niezwykle emocjonalnym występem Grupy Rekonstrukcji Historycznej LEGION 1920, z Mrągowa oraz Grupy Teatralnej INSANIA z Piecek, w spektaklu „Droga do niepodległości”. Wystawa wraz sympozjum zorganizowana została przy współudziale Młodzieżowego Domu Kultury i Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Wystawę można oglądać do Dnia Niepodległości.
Wizyta w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data: 2014-06-02, 09:10
20 maja 2014 roku przedstawiciele naszego Towarzystwa i Towarzystwa Miłośników Reszla i Okolic gościli w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Celem wizyty było naświetlenie Generalnemu Konserwatorowi Zabytków problemów związanych ze stanem zachowania i postępowaniem służb konserwatorskich z niektórymi zabytkami ruchomymi w naszym województwie. Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Reszla i Okolic przedstawili problem złego stanu kapliczek różańcowych ustawionych przy drodze z Reszla do Św. Lipki. W dyskusji wyrazili niepokój ich złym stanem oraz brakiem zainteresowania ze strony właścicieli tych obiektów. Ze strony naszego Towarzystwa poruszony został problem kamieni milowych skradzionych z pobocza drogi przy Św. Lipce. Zapoznaliśmy Generalnego Konserwatora Zabytków z całą sytuacją dotyczącą tych kamieni, działaniami jakie podejmowało Towarzystwo w celu przywrócenia stanu pierwotnego. Mimo upływu 7 lat od chwili zaistniałego zdarzenia kamienie leżą pod murami zamku kętrzyńskiego i nie mniej są narażone na kradzież od miejsca dawnego ich posadowienia. Pan Piotr Żuchowski - Generalny Konserwator Zabytków zgodził się z naszą opinią i sugestią powrotu kamieni na swoje historyczne miejsce. Ze strony Pana ministra Żuchowskiego zaproponowana została ścieżka postępowania, którą już uruchomiliśmy i czekamy na rezultaty.
Bitwa pod Wopławkami
Data: 2014-06-02, 09:08
Po raz czwarty 11 maja 2014 roku zorganizowana została inscenizacja historycznej bitwy z 1311 roku. Bitwa stoczona została pomiędzy rycerzami Zakonu krzyżackiego i wojami litewskimi księcia Witenesa. Zgodnie z faktami historycznymi, licznie zgromadzone rycerstwo zakonne pobiło wojska litewskie powracające z łupieżczej wyprawy na Warmię. Tradycyjnie, inscenizacja rozegrana została przy kościele w Karolewie i na polach pod Wopławkami, nieopodal Krwawej Góry, która była świadkiem tego historycznego wydarzenia. Tegoroczna inscenizacja zorganizowana została przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, Wopławskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Integracja”, Rotę Zaciężną Strażnicy Sensburg z Mrągowa, Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie oraz Lokalna Grupa Działania "Barcja". W przeddzień inscenizacji, 10 maja w Kętrzynie odbył się II Turniej Rycerski o Muszlę św. Jakuba, której fundatorem było Bractwo św. Jakuba w Kętrzynie. Na turniej zjechało całe rycerstwo z regionu by walczyć o różne trofea a przede wszystkim żeby pokazać swoje rzemiosło i kunszt walki rycerskiej naszemu społeczeństwu. Po zaciekłej rywalizacji i wyczerpujących bojach w szrankach, rycerze przeszli ulicami miasta do zamku kętrzyńskiego gdzie przystąpili do biesiadowania przy suto zastawionych stołach. Gospodarzem turnieju był Burmistrz Kętrzyna, współorganizatorami było nasze Towarzystwo i Kętrzyńskie Centrum Kultury.
Podsumowanie działalności za 2013 rok
Data: 2014-03-05, 09:18
W dniu 1 marca 2014 roku członkowie Towarzystwa dokonali podsumowania swojej działalności za ubiegły rok. Przedstawione przez Zarząd sprawozdania uzyskały akceptację Walnego Zebrania. W dyskusji programowej uczestnicy zebrania wskazywali na mocne i słabe strony w działaniach Towarzystwa w ubiegłym roku oraz zostały wytyczone kierunki działań na bieżący rok. Zarząd Towarzystwa na najbliższym spotkaniu dokona analizy zgłoszonych propozycji i opracuje plan pracy na rok 2014. Walne Zebranie Towarzystwa zorganizowane zostało w Młodzieżowym Domu Kultury w Kętrzynie.
Orszak Trzech Króli
Data: 2014-01-09, 13:25
W dniu 6 stycznia 2014 roku, już po raz drugi z rzędu ulicami Kętrzyna przemaszerował „Orszak Trzech Króli”. Do organizacji tegorocznej inscenizacji, poza Towarzystwem i kętrzyńskimi szkołami podstawowymi oraz gimnazjami, włączyły się instytucje kulturalne miasta, parafie kętrzyńskie i karolewska oraz inne organizacje pozarządowe. Piękna pogoda sprawiła, że mieszkańcy miasta oraz goście masowo wyszli na ulice by podziwiać barwny i bogaty w ciekawe stroje oraz eksponaty korowód legionów, zdążających wraz z trzema mędrcami do Betlejem.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna