KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 679349 osób. Dzisiaj jesteś 206 gościem;
Strona internetowa tomzik.org.pl jest przeniesiona do archiwum.
Data: 2024-01-26, 21:54
Strona internetowa tomzik.org.pl - nie jest aktualizowana w obecnej wersji.
Konferencja
Data: 2019-11-26, 14:25
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej wraz z Ośrodkiem Badań Europy Środkowo-Wschodniej w Białymstoku zorganizowało w dniach 15-16 czerwca 2019 roku II Konferencję społecznych i instytucjonalnych badaczy dziedzictwa Wielkiej Wojny "Miejsca pamięci I wojny światowej po stuleciu". Pierwszy dzień konferencji poświęcony był prezentacji referatów i wystąpień uczestników konferencji. Zaprezentowane zostały poglądy, doświadczenia przedstawicieli świata nauki oraz społeczników z różnych regionów naszego kraju (Podlasie, Warmia i Mazury, Pomorze, Małopolska). Ta część konferencji odbyła się w sali kominkowej budynku Starostwa Kętrzyńskiego. W drugim dniu odbyła się sesja terenowa, podczas której uczestnicy odwiedzili miejsca pamięci I wojny światowej położone na terenie powiatu kętrzyńskiego, węgorzewskiego i giżyckiego. Konferencja zrealizowana zostały przy wsparciu finansowym Starostwa w Kętrzynie. Materialnym efektem konferencji będzie publikacja.
Czerwcowe spotkanie miłośników historii
Data: 2019-11-26, 13:59
W sobotę 8 czerwca 2019 roku wszyscy miłośnicy historii uczestniczyli w pierwszym, wyjazdowym spotkaniu poza miasto. Tego dnia byliśmy w Bezławkach, gdzie zainteresowani zapoznali się z historią kościoła, pierwotnej strażnicy krzyżackiej, jedynej zachowanej na terenie Warmii i Mazur. Obejrzeliśmy też efekt prac porządkowych na przyległym wokół kościoła cmentarzu, które pilotowane są przez zaprzyjaźnione Stowarzyszenie "Blusztyn". Ale zanim wyruszyliśmy do Bezławek, czekała nas niespodzianka. Otóż nowy właściciel zajezdni komunikacji miejskiej przy pl. Słowiańskim, udostępnił nam do zwiedzania miejsce rzekomego podziemnego tunelu pod cmentarzem komunalnym. W rzeczywistości po likwidacji w tym miejscu żydowskiego cmentarza w 1939r. powstał zakład miejskiej zieleni. Wydrążono w skarpie kilkunastometrowy tunel – jak się okazało – wzdłuż a nie w głąb skarpy, który służył do zimowego przechowywania krzewów i sadzonek, którymi wiosną upiększano miasto. Od 1970r., po uruchomieniu w tym miejscu zajezdni komunikacji miejskiej, tunel służył jako miejsce przechowywania zużytego oleju. Była to niepowtarzalna okazja obejrzenia tego tunelu i ostatecznego obalenia krążących wokół tego miejsca legendy mówiącej o podziemnym przejściu pod całym cmentarzem.
Bitwa pod Wopławkami
Data: 2019-11-26, 13:57
W sobotę 25 maja 2019 roku zorganizowana została IX już insenizacja Bitwy pod Wopławkami oraz turnieje rycerskie: „O muszlę św. Jakuba”, „O kielich Księcia Witenesa”, a także Turniej Strzelecki „O strzałę Kruchego”. Tradycyjnie turnieje rozegrane zostały przy kościele w Karolewie a inscenizacja, nawiązująca do wydarzeń historycznych z 1311 roku, przeprowadzona została na polach pod Wopławkami. Licznie zgromadzone rycerstwo zakonne i wojowie litewscy stanęli w polu aby w bezpośrednim starciu pokazać licznie zgromadzonej publiczności jak walczono na początku XIV wieku. Zaskoczenia być nie mogło gdyż fakty historyczne już 7 wieków wcześniej rozstrzygnęły rezultat tej bitwy. Widowisko, mimo swej powtarzalności, wzbogacane jest wciąż nowymi akcentami i ciągle przyciąga nowe rzesze publiczności. Ostatnim akordem inscenizacji tradycyjne jest biesiada rycerska.
Majowe spotkanie miłośników historii
Data: 2019-11-26, 13:55
W sobotę 18 maja 2019 roku uczestnicy spotkania dokończyli – pierwsze miało miejsce w październiku ubiegłego roku – zwiedzanie cmentarza komunalnego w Kętrzynie. Wszyscy zainteresowani zapoznali się z historią symbolicznej mogiły poległych w latach 1945-1946 milicjantów. Poza tym – na podstawie starych planów pozyskanych z muzeum – poszukiwaliśmy kwatery znanych mieszkańców dawnego Rastenburga.
Spływ kajakowy Gubrem
Data: 2019-11-26, 13:53
W niedzielę 12 maja 2019 roku grupa członków Towarzystwa wybrała się na spływ kajakami po rzece Guber. Przygoda z tą dziką rzeką rozpoczęła się w Sątocznie. Od samego początku rzeka pokazywała swoje piękne, dziewicze oblicze na tle budzącej się do życia przyrody. Przy jednym z największych grodzisk na naszym terenie, które ulokowane zostało przez dawnych Prusów w zakolu rzeki, w okolicy wsi Prętławki, zorganizowaliśmy sobie postój z ogniskiem. Dalsza wędrówka zawiodła nas do Sępopola gdzie spływ zakończył się. Wrażenia niesamowite. Guber okazał się nam jako piękna, dzika rzeka mogąca stanowić niezwykłą atrakcję turystyczną. spływy kajakowe tą rzeką mogą być tak samo atrakcyjne jak Krutynią. Jednak można tutaj doznać dużo większych wrażeń w obcowaniu z dzikim, spokojnym, dziewiczym terenem. Choć rzeka na swój sposób tętni życiem. Można spotkać pływające łodzie i liczne grupy wędkarzy. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia "Dolina Gubra" mogliśmy skorzystać ze sprzętu za co składamy serdeczne podziękowania.
Kwietniowe spotkanie historyczne
Data: 2019-11-26, 13:51
W sobotę 27 kwietnia 2019 roku w PDK odbyło się comiesięczne spotkanie, podczas którego Tadeusz Korowaj, tym razem przedstawił – w formie multimedialnej – dwory i pałace jakie były i jakie zachowały się na terenie powiatu kętrzyńskiego. Opowiedział na pytanie dlaczego tak dużo obiektów tego typu było na terenie naszego powiatu, przedstawił historię poszczególnych rezydencji i ich właścicieli. Opowiedział także o ciekawostkach związanych nie tylko z tymi obiektami ale i z miejscowościami, w których poszczególne dwory i pałace się znajdują albo znajdowały. Nadmienić należy, że na podstawie wykazów majątków ziemskich sprzed 1945 roku, na terenie powiatu było ponad 100 obiektów rezydencjalnych, czyli dworków, pałaców i tzw. rządcówek. Do dnia dzisiejszego zachowało się 43 obiekty. Pani Edith Kaes, kierownicza archiwum Kreisgemeinschaft Rastemburg (związek dawnych mieszkańców powiatu) i zarazem odpowiedzialna za portal www.bildarchiv-ostpreussen.de w części dotyczącej powiatu, udostępniła zdjęcia wszystkich rezydencji do wykorzystania także w publikacji. Pozyskany z archiwów niemieckich materiał ikonograficzny wykorzystany zostanie do planowanego wydania przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie albumu, będącego drugą częścią wydawnictwa pod tytułem "Dziedzictwo kulturowe powiatu kętrzyńskiego". Przypomnieć należy, że pierwsza część wydawnictwa nosiła tytuł "Zabytkowe obiekty sakralne", a trzecia część "Cmentarze i miejsca pochówków na terenie powiatu kętrzyńskiego".
Marcowe spotkanie z historią
Data: 2019-11-26, 13:49
W sobotę 23 marca 2019 roku w PDK odbyło się cykliczne, comiesięczne spotkanie miłośników historii miasta i powiatu kętrzyńskiego. Zgodnie z lutową zapowiedzią, prowadzacy spotkanie Tadeusz Korowaj zaprezentował swój autorski film o mieście "Rastenburg / Kętrzyn – przewodnik historyczny po mieście". Film powstał w 2005 roku jako druga część, uzupełnienie książki pod tym samym tytułem. W drugiej części prowadzący spotkanie Tadeusz Korowaj dokonał multimedialnej prezentacji dworów i pałaców na terenie powiatu kętrzyńskiego. Materiał ten wykorzystany będzie do przygotowywanego do publikacji albumu, który wydany będzie przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie.
Walne Zebranie Sprawozdawcze
Data: 2019-11-26, 13:46
Walne Zebranie Sprawozdawcze, przeprowadzone 9 marca 2019 roku, dokonało podsumowania rocznej działalności Towarzystwa. Prezes Towarzystwa przedstawił sprawozdanie z realizowanych działań w 2018 roku, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z działalności finansowej. Oba sprawozdania zostały przez uczestników zebrania przyjęte. W trakcie dyskusji składane były propozycje do zamierzeń na obecny rok naszej działalności. Walne Zebranie Towarzystwa udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi.
Lutowe spotkanie z historią
Data: 2019-11-26, 13:44
W sobotę 16 lutego 2019 roku do Powiatowego Domu Kultury przybyła grupa miłośników historii Kętrzyna na kolejne, cykliczne spotkanie „Kętrzyn naszej młodości”. Było to już trzecie spotkanie z tego cyklu. Zaprezentowano zdjęcia Kętrzyna z lat 70., 80. i 90. XX wieku pochodzące ze zbiorów mieszkańców miasta. W drugiej części spotkania prowadzący spotkanie, Tadeusz Korowaj zaprezentował swój autorski film o mieście "Kętrzyn – dawniej i dziś".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Następna